gps, John deere

Schade door GPS-diefstallen

Datum: 12 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2022
Door: Herman Arissen
Een medewerker meldt zich ’s morgens en vertelt dat de display uit zijn trekker weg is. Je loopt met hem mee naar buiten. Nadat jullie goed rondgekeken hebben, moet je constateren dat er maar liefst zeven displays uit tractoren zijn weggehaald en er ook vier antennes ontbreken. Een forse kostenpost… en het geplande werk kun je nu niet meer uitvoeren. Hoe zit het dan met je verzekering en tegen welke problemen kun je aanlopen?

Apparatuur blijkt niet verzekerd
GPS-apparatuur wordt verzekerd als werkmaterieel. Dit kan als onderdeel van de verzekering van de machine of apart als je werkt met verwisselbare systemen. Daarbij moet de waarde van de apparatuur meegenomen worden in de verzekerde waarde. De verzekeraar moet hier alleen wél van op de hoogte gebracht worden. Met name bij latere aanschaf of opbouw wordt dit nog weleens vergeten door te geven, waardoor blijkt dat apparatuur niet verzekerd is.

Het is dus heel belangrijk om je apparatuur op een goede manier te registeren en hiervan een overzicht te delen met je verzekeringsadviseur, zodat ze je polissen hierop kunnen (laten) nakijken. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een overzicht maken van je apparatuur met de Stop Heling-app. Hiermee sla je twee vliegen in één klap: je hebt een overzicht voor de verzekeraar én bij aangifte van diefstal kun je direct de juiste gegevens verstrekken aan de politie, waarmee je de kans vergroot om je spullen nog eens terug te zien.

Gestelde eisen door verzekeraars
Verzekeraars stellen eisen, bijvoorbeeld met betrekking tot de beveiliging of het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen om diefstal te voorkomen. Deze eisen kun je terugvinden in de voorwaarden van de verzekering of in een clausule op de polis. Bekijk van tevoren of hier sprake van is en of je aan deze eisen kunt voldoen. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat er gebeurt als je niet voldoet aan deze eisen. Bespreek dit altijd met je verzekeringsadviseur.

Discussie over de omvang van de schade
Is de schade door GPS-diefstal verzekerd, dan moet de omvang van de schade nog vastgesteld worden. Helaas kan dit in de praktijk nog weleens de nodige discussie opleveren. Een verzekeraar kan waardevermindering van GPS-apparatuur toepassen of een vaste afschrijfregeling opgenomen hebben in de voorwaarden. Dit terwijl dergelijke apparatuur niet aan normale slijtage onderhevig is en zijn oorspronkelijke waarde in grote mate behoudt. Een schadevergoeding kan en mag, los van het geldende eigen risico, dus niet veel afwijken van de oorspronkelijke aanschafwaarde.

Apparatuur lastig opnieuw te verzekeren
In de afgelopen maanden hebben we last gehad van een nieuwe golf GPS-diefstallen, maar ook diefstallen van andere hightech-apparatuur zoals NIRS. Hierdoor kunnen verzekeraars beperkingen gaan stellen aan een verzekering. Denk aan hoge premies of een hoog eigen risico, maar ook strengere eisen op het gebied van preventie. Benieuwd wat je zelf kunt doen om GPS-diefstallen te verminderen? Klik hier voor onze preventietips.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over de verzekering van je GPS-apparatuur? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur of relatiebeheerder. We denken graag met je mee!