silagewagen mais

Rijden met losgestorte lading

Datum: 11 oktober 2021
Laatst bijgewerkt: 13 oktober 2021
Door: Hero Dijkema
De kippers met aardappelen en bieten en silagewagens rijden weer volop en dat betekent dat het weer tijd wordt om weer even een blik op de regels te werpen. Het mooie is dat je daarmee ook onnodige discussies voorkomt.

Uitgangspunt is dat afvallende losse lading geen gevaar of hinder mag veroorzaken voor andere weggebruikers. Is dat wel het geval, dan moet de lading worden afgedekt. Vanaf 2014 luidt de wettelijke bepaling voor het afdekken van losse lading:
Losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden, moet deugdelijk zijn afgedekt indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading.

Geen generieke afdekplicht
Er is geen wettelijke afdekplicht voor alle losse lading. Veel handhavers denken echter dat dit wel het geval is. Voor losse lading is de bepaling zodanig dat het in de praktijk werkbaar blijft. Oogsten van los gestorte veldgewassen zoals mais en kuilgras, zonder ook maar iets te verliezen, is praktisch onmogelijk. Zelfs met een afdeksysteem komt er nog wel wat mais of kuilgras van de silagewagen. De nieuwe bepaling dat afvallende of afwaaiende lading geen gevaar of hinder mag veroorzaken geeft hieraan invulling. Of daarvan sprake is, is ter beoordeling van de handhaver.
De wettelijke bepaling is echter geen vrijbrief om losse lading niet af te dekken. Het al of niet moeten afdekken hangt af van het soort lading, hoe er is geladen en hoe snel er wordt gereden. De tijd van kippers of silagewagens met een grote kop erop en de lading tot aan de rand van de schotten geladen, is inmiddels wel voorbij. 

Soort lading
Er zijn verschillende soorten losse lading. Van producten met een relatief hoog soortelijk gewicht zoals aardappelen en suikerbieten tot lichte producten zoals kuilgras en mais.

Aardappelen en suikerbieten waaien dan ook niet van de aanhangwagen. Wanneer aardappelen en suikerbieten minimaal 20 cm onder de schotten worden geladen, is er geen risico op afvallende lading. Daarbij mag er nog wel een kop op zitten die boven de schotten komt, mits de lading maar voldoende onder de schotten zit. Beladen aanhangwagens moeten rotondes en bochten kunnen nemen zonder dat de lading er vanaf valt.

Bij kuilgras en mais bestaat wel het risico op afwaaiende lading. Als dergelijke lading er toch afwaait, moet de handhaver bepalen of er hierdoor gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan. Grote hopen mais op de rotonde of vlak voor het viaduct zijn vanzelfsprekend gevaarlijk. Een discussiepunt blijft in hoeverre afwaaiende lading gevaar of hinder veroorzaakt. Voor de tractorchauffeur is het lastig te beoordelen hoeveel eruit waait.

Onder de schotten
Wanneer silagewagens met mais of kuilgras geen afdeksysteem hebben is ons advies om deze helemaal onder de schotten te laden. Ook de kop in het midden dient daarbij onder de schotten te blijven. Daarmee wordt het risico op afwaaiende lading beperkt, maar zal niet helemaal te voorkomen te zijn. Een belangrijke factor voor het risico op afwaaiende lading is de rijwind. Rijden met aangepaste snelheid voorkomt dat er lading afwaait.

Uitgangspunt bij het niet afdekken van mais of kuilgras is dus helemaal onder de schotten laden. Desondanks blijft er risico op afvallende lading bestaan. Maar de hoeveelheid afvallende lading zal wel beperkter zijn en daarmee ook het gevaar of de hinder.

Bekeuring
Wanneer je het niet eens bent met de bekeuring van 399 euro (inclusief 9 euro administratiekosten) voor afvallende lading, kun je hiertegen in beroep gaan. Zaak is dan wel om bewijsmaterieel te hebben waarmee je de rechter kunt overtuigen. Maak dan ook ter plekke van de staandehouding foto’s van de beladen silagewagen of kipper. Bij voorkeur ook in de bak, zo dat duidelijk is dat er onder de schotten is geladen. Maak ook foto’s van de combinatie waar de omgeving op staat, zodat duidelijk is dat het op het moment van de staandehouding is. Zonder dergelijk bewijsmateriaal is een beroep tegen een bekeuring afvallende lading kansloos.

Afdeksysteem
Stilstand en boetes door handhaving zijn in principe te voorkomen door de aanschaf van een afdeksysteem. Dit geeft veel minder aanleiding voor de politie om te handhaven. Voor bestaande landbouwaanhangwagens wordt een afdeksysteem veelal als relatief duur gezien. Voor nieuwe kippers of silagewagens is het advies wel om goed te overwegen om er direct een afdeksysteem bij aan te schaffen. De kosten ervan kunnen over een langere periode worden afgeschreven en voorkomt stilstand en discussies met de politie.