werkwijzerJuni22

Prijsindexcijfer voor groenbranche

Datum: 4 juli 2024
Laatst bijgewerkt: 4 juli 2024
Vanaf dit kwartaal publiceert het CBS vier keer per jaar een prijsindexcijfer landschapsverzorging. Bedrijven kunnen deze gebruiken voor de jaarlijkse indexatie van werkzaamheden in de groenbranche.

De prijsindex voor landschapsverzorging is opgezet in het kader van de Verordening Europese Bedrijfsstatistieken, die een complete statistiek van dienstenprijzen vereist. De VHG is een van de partijen die zich hiervoor heeft ingezet, vooral omdat de statistiek dienstenprijzen volgens hen maar een deel van de dienstensector dekte. Richard Maaskant, plaatsvervangend directeur bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), is daarom blij dat dit er nu is. "Onze leden hebben behoefte aan een sectorspecifiek indexcijfer, maar ook opdrachtgevers zoals gemeenten en andere overheidsorganisaties.” Het is daarmee mogelijk om in bestekken of contracten deze index op te nemen voor de jaarlijkse prijsaanpassing.

Prijsontwikkelingen in de markt

De prijsindex ‘landschapsverzorging’ wordt toegevoegd aan de publicatietabel van de statistiek dienstenprijzen (DPI). Deze index biedt periodiek inzicht in de gemiddelde prijsontwikkelingen binnen de markt voor landschapsverzorging. Daarnaast geeft het ondernemers een eenduidig beeld van de kostprijsontwikkeling in de markt.

Duidelijkheid voor iedereen

André Bakker, financieel manager bij Weverling Groenproviders, benadrukt het belang van de nieuwe prijsindex. “Met een prijsindexcijfer voor de groenbranche weten alle marktpartijen waar ze aan toe zijn. Tot nu toe refereerden we vaak aan andere indexen die net niet passen bij onze werkzaamheden. Of de opdrachtgever komt met eigen cijfers, wat het lastig maakt om goede afspraken te maken en discussies kan veroorzaken. Het nieuwe prijsindexcijfer voor de groenbranche is onderbouwd door het CBS, een onafhankelijk instituut. Dat zorgt voor duidelijkheid voor iedereen.”

Hoe werkt het?

Sinds november 2022 vraagt het CBS elk kwartaal via een steekproef een aantal ondernemingen in de groenbranche om een vragenlijst in te vullen. De gegevens zijn niet herleidbaar naar de bedrijven. De prijsindex heeft uitsluitend betrekking op de zakelijke en publieke markt. Diensten geleverd aan particulieren vallen buiten de scope.