Verloop prijs dieselolie

Dieselprijs december wederom gestegen

Datum: 8 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 11 januari 2021
Door: Henk de Jong
In december is de prijs van dieselolie verder opgelopen. De gemiddelde prijs steeg liefst met 4% als gevolg van de stijgende olieprijs op de wereldmarkt. Over heel 2020 was de prijs gemiddeld 8,8% lager dan in 2019. Vanaf 1 januari komt er boven de normale accijnsverhoging één cent extra bij vanuit het klimaatkoord. In totaal stijgt de prijs daardoor met 1,81 cent.
Verloop prijs dieselolie

We publiceren hier een prijs zonder korting. Dit houdt in dat veel bedrijven daardoor momenteel minder dan een euro betalen voor een liter diesel.  

Door nieuwe afspraken tussen de olielanden is de dieselprijs momenteel duidelijk stijgend. Een vat ruwe olie kost al langer meer dan 50 dollar en dat zien we terug in de prijs.  Inmiddels is de prijs nagenoeg op het niveau als waarmee we begin 2020 gestart zijn. Nu de olielanden de produktie lijken te beperken is de verwachting dat de komende tijd de prijs zeker op dit niveau blijft. De kans is groot dat de relatieve lage prijs in 2020 een uitzondering blijft. Gemiddeld over het jaar was de prijs zelfs 8,8 procent lager dan in 2019.  Zeker nu er weer 1,81 cent accijns bijkomt is wel zeker dat we dit lage niveau niet opnieuw gaan halen.

Toelichting
In de grafiek wordt de prijsontwikkeling over de afgelopen vier jaar weergegeven. Met alle prijsfluctuaties kun je aan de hand van de tabel "prijsontwikkeling" je eigen index berekenen.

Zo ziet de ontwikkeling van de brandstofprijs er over de afgelopen periode uit:

Ten opzichte van vorige maand (november) 

+ 4,00%
Ten opzichte van december 2019 -11,00%
Prijsmutatie 7 december 2020 t.o.v. 1 jan 2020 -14,06%


In de onderstaande tabel vind je de prijsontwikkeling van het maandgemiddelde ten opzichte van januari 2019. De prijs in deze maand bedroeg 1,08 euro. De prijzen zijn gebaseerd op de CBS pompbrandstofprijzen voor diesel, exclusief BTW.
 

  2016 2017 2018 2019 2020
jan 80,4 95,5 99,1 100,0 108,4
feb 79,9 95,6 96,2 103,2 104,2
mrt 83,6 94,0 96,6 105,7 97,2
apr 83,8 94,6 99,8 104,9 94,2
mei 87,2 91,3 104,3 106,8 91,7
jun 89,8 89,1 104,5 102,2 92,2
jul 87,1 89,7 104,0 103,1 93,5
aug 86,0 91,4 104,3 101,9 92,6
sep 88,2 93,6 106,1 104,8 89,5
okt 91,5 94,9 108,7 105,0 89,9
nov 91,0 96,9 105,7 105,0 91,0
dec 94,9 96,9 99,5 106,3 94,6

100 = € 1,08


De gemiddelde stijging over de gehele afgelopen jaren:

2016 ten opzichte van 2015 - 7,8 %
2017 ten opzichte van 2016 + 7,6 %
2018 ten opzichte van 2017 + 9,4 %
2019 ten opzichte van 2018 + 1,6 %
2020 ten opzichte van 2019 - 8,8 %


Prijsverhoging per 100 liter door accijnsverhogingen:

1 januari 2016   € 0,24 / 100 l
1 januari 2017   € 0,15 / 100 l
1 januari 2018   € 0,39 / 100 l
1 januari 2019   € 0,59 / 100 l
1 januari 2020   € 0,79 / 100 l
1 januari 2021   € 1,81 / 100 l