In kort bestek - Indexering gebruiken

Datum: 19 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 19 januari 2022
Door: Geralde Bouw-Van de Bunt
In elke editie van vakblad Grondig geeft Geralde Bouw-van de Bunt (adviseur juridische & GWW-zaken) antwoord op een vraag van een cumelaondernemer. In deze column een vraag over indexering van de nieuwe tarieven.

_____________________________________________________________________________

Beste Geralde,

Ik krijg een verlenging van een raamovereenkomst voor maaiwerkzaamheden aangeboden. De opdrachtgever stelt voor om voor een indexering van de nieuwe tarieven de Risicoregeling GWW te gebruiken. Voor brandstof en loon wordt respectievelijk vijf procent en twintig procent van de aannemingssom gehanteerd. Klopt dat wel?

_____________________________________________________________________________

Beste aannemer,

De opdrachtgever maakt strikt genomen drie fouten. Allereerst gebruikt hij de Risicoregeling GWW niet zoals deze is bedoeld. Als in het bestek artikel 01.04.02 is opgenomen, is dit namelijk bedoeld om voor dit maaiwerk met terugwerkende kracht de brandstof- en loonkosten te verrekenen. Ten tweede zijn de genoemde percentages brandstof en loon voor maaiwerkzaamheden te laag. Ten derde kan voor inflatiecorrectie van de prijzen voor een nieuwe contractperiode jaarlijks gebruik worden gemaakt van de CBS-GWW-index. Die corrigeert wél voor alle kostencomponenten.

Mijn advies: bereken per gefactureerde betalingstermijn het te verrekenen bedrag dat je volgens de risicoregeling achteraf in rekening mag brengen. Let op: het kan ook een terugbetaling betekenen!

Bereken loon- en brandstofkosten respectievelijk conform 01.04.03 en 01.04.04 van de RAW-standaard 2020.

Indices Risicoregeling GWW

 

Juli
2019

Januari
2020

Juli
2020

Januari
2021

Juli
2021

Loonkosten

191,8

193,1

194,1

197,5

197,8

Diesel

251,8

264,5

231,5

238,5

269,5

Bron: CROW

Gemiddelde kosten grondverzet- & cultuurtechnische bedrijven

 

In % van de bruto marge

2019*

Brandstof

10,1%

Arbeidskosten

44,7%

     

Bron: Cumela Kompas

* cijfers 2020 nog niet bekend

Spreek voor contractverlenging af dat er jaarlijks een inflatiecorrectie plaatsvindt op basis van de CBS-GWW-index 42/43.

CBS-GWW-index (inputprijsindex 2015 = 100)

Deelgebied

Juli
2019

Januari
2020

Juli
2020

Januari
2021

Juli
2021

 

42/43 GWW

113,1

113,9

113,0

114,0*

119,5*

 

Bron: CBS

* voorlopige cijfers

Meer informatie: www.crow.nl en statline.cbs.nl