waterput

Wat je zaait, zul je oogsten: schade bij het oogsten van gewassen

Datum: 14 juni 2018
Laatst bijgewerkt: 21 februari 2020
Door: Herman Arissen
Een medewerker van een bedrijf voert voor de eerste keer maaiwerkzaamheden uit in opdracht van de beheerder van een perceel klaver. Met zijn maaier rijdt hij op een betonnen waterput en daarbij raakt de maaier total loss. Deze kwestie wordt uiteindelijk voorgelegd aan een rechter, die beslist dat de gehele schade moet worden vergoed door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtgever. Hoe zit dat? En wat als er iets van een kipwagen valt, in een hakselaar of versnipperaar terechtkomt en daar grote schade veroorzaakt?

Om te beginnen staat de mededelingsplicht van de opdrachtgever tegenover de onderzoeksplicht van de uitvoerende partij. Een opdrachtgever moet alle informatie verstrekken die nodig is om de werkzaamheden zo snel en zo goed mogelijk en zonder schade uit te voeren. Als er geen duidelijkheid bestaat, moet de uitvoerende partij (nader) onderzoek uitvoeren.

In de cumela-voorwaarden wordt de mededelingsplicht van jouw opdrachtgever expliciet benoemd (artikel 8.6). Bovendien wordt de onderzoeksplicht ook bij jouw opdrachtgever neergelegd (artikel 8.2). De meeste uitvoerende partijen zijn cumela-bedrijven en daarmee wordt hun positie verbeterd. In bovenstaande zaak was bij een medewerker van de opdrachtgever bekend dat de waterput aanwezig was en dat betekende dat voor de rechter de mededelingsplicht de doorslag gaf. Dat de informatie intern niet was doorgekomen, is het risico van de opdrachtgever. Het onderzoeken van een perceel is een tijdrovende klus en mag niet zomaar worden verwacht. Daarnaast spelen de feitelijke omstandigheden ter plaatse mee. Wat kan de uitvoerende partij zelf zien en hoe moet hij hiermee omgaan? In bovengenoemde zaak zat de trekkerbestuurder hoog genoeg om in elk geval een verschil in begroeiing te zien en had hij dus kunnen afstappen om de situatie nader te bekijken, maar daar ging de rechter aan voorbij.

Wat is nu de beste aanpak om schades te voorkomen of in elk geval niet zelf te hoeven dragen?
1. Gebruik de cumela-voorwaarden en zorg dat die van tevoren bij de opdrachtgever bekend zijn.
2. Wijs de opdrachtgever op zijn verplichtingen en bespreek expliciet de aanwezigheid van (mogelijke) obstakels en dergelijke in het perceel.
3. Zorg in geval van onduidelijkheid dat de opdrachtgever nader onderzoek doet en jou informeert over de resultaten daarvan. Of doe het zelf, maar laat je er dan voor betalen!
4. Weet van elkaar of je (goed) verzekerd bent. Als je zelf jouw materiaal verzekert, krijg je schade altijd vergoed en hoef je niet (lang) te wachten voordat je weet of een schade kan worden verhaald.
5. De opdrachtgever heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Bij schade kan hij een beroep doen op zijn verzekeraar, die de zaak beoordeelt en een eventuele schadevergoeding voor zijn rekening neemt. Daardoor worden de onderlinge verhoudingen zo min mogelijk aangetast.