tarweveld

Voorschot mogelijk op basis- en vergroeningsbetaling 2020

Datum: 19 mei 2020
Laatst bijgewerkt: 20 mei 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Vraag je subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan in de Gecombineerde opgave? Dan kun je een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. In juli 2020 krijg je dan al een deel van de uitbetaling.

Het aanvragen van een voorschot op deze Europese subsidies is mogelijk van18 mei tot en met 15 juni 2020. Het voorschot is € 300 per hectare met een betalingsrecht. Heb je meer betalingsrechten dan landbouwgrond? Dan kijkt RVO bij het voorschot naar het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat je voor uitbetaling hebt opgegeven.

Je vraagt het voorschot aan via mijn.rvo.nl (kies “subsidie en financiering aanvragen” en dan “voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2020”. Voor nog toe te kennen betalingsrechten uit de Nationale reserve geeft RVO geen voorschot.

Voorwaarden
Om het voorschot te krijgen, moet je:

  • de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling al wel hebben aangevraagd in de Gecombineerde opgave;
  • betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben;
  • voldoen aan de voorwaarden voor de de-minimissteun.

De-minimissteun
Normaal begint RVO met uitbetaling van GLB-subsidies vanaf december 2020. Het voorschot betalen zij in juli. Krijg je een voorschot uitbetaald? Dan heb je een financieel voordeel. Dit voordeel is de berekende rente over het voorschot, tot het moment van uitbetalen.

Je hoeft deze rente niet terug te betalen. Dit rentevoordeel geeft RVO in de vorm van de-minimissteun. De-minimissteun heeft 3 voorwaarden:

  • Jouw onderneming mag over een periode van 3 belastingjaren maximaal € 20.000 steun krijgen. Deze periode gaat over de afgelopen 2 jaren en het lopende belastingjaar.
  • Jouw onderneming komt met het rentevoordeel over het voorschot niet over de drempel van € 20.000 aan de-minimissteun.
  • Je ondertekent een de-minimisverklaring.

Hoe bereken je het rentevoordeel? Je rekent met een rente die bij de markt past. RVO gebruikt een gemiddelde rente van 4% op jaarbasis. Het rentevoordeel bereken je over het verwachte voorschotbedrag voor een periode van 6 maanden.

Verklaring de-minimissteun
Vraag je een voorschot aan? Dan moet je in het aanvraagformulier verklaren dat je voldoet aan de voorwaarden van de-minimissteun. Je verklaart dat je van 2018 tot en met 2020:

  • minder dan € 20.000 aan de-minimissteun hebt ontvangen;
  • de drempel van € 20.000 niet overschrijdt met de rente over het voorschot.

Berekening voorschot
Voor de berekening van het voorschot kijkt RVO naar de:

  • oppervlakte landbouwgrond die je in de Gecombineerde opgave hebt opgegeven voor uitbetaling
  • geregistreerde betalingsrechten op 15 mei 2020

De laagste waarde vermenigvuldigd RVO met € 300. Dit is de hoogte van jouw voorschot.

Heb je betalingsrechten overgenomen en heeft RVO de overdracht nog niet verwerkt? Dan krijg je voor deze betalingsrechten geen voorschot.

Voorbeeld
Je hebt 60 hectare landbouwgrond opgegeven en uitbetaling van 50 betalingsrechten aangevraagd.
Jouw voorschot is 50 x € 300 = € 15.000.

De rente over het voorschot is 4% van € 15.000 = € 600.

Je ontvangt het voorschot ongeveer een half jaar eerder dan de definitieve betaling. Jouw rentevoordeel is € 600 x 6/12 = € 300.

Dit bedrag tel je op bij de al gekregen de-minimissteun in de belastingjaren 2018, 2019 en 2020.

Ook voor je klanten!
Cumela-leden kunnen deze voorschotbetaling aanvragen als zij zelf een gecombineerde opgave doen. Veel belangrijker is dit voor veel klanten. Zij doen bijna allemaal mee aan de gecominineerde opgave. Voor hun liquiditeitspositie is dit een zeer goede regeling, omdat ze toch vroeg in het jaar een extra liquiditeitsimpuls krijgen. Op die manier hebben cumelabedrijven daar ook baat bij en kunnen rekeningen wellicht tijdig betaald.