T-rijbewijs

Voorlopig nog geen praktijkexamens T-rijbewijs

Datum: 13 mei 2020
Laatst bijgewerkt: 12 juni 2020
Door: Hero Dijkema
Vanaf 18 mei 2020 neemt CBR weer praktijkexamens af voor bijna alle categorieën rijbewijzen. Voor het T-rijbewijs worden de praktijkexamen echter nog niet hervat. Het wachten is op de uitkomst van TNO- onderzoek naar maatregelen om veilig praktijkexamen te kunnen doen.

Na ruim twee maanden gaat het CBR weer examens afnemen. Vanaf 13 mei worden er weer theorie-examens afgenomen voor alle categorieën voertuigen. Voor kandidaten van wie het examen vanaf 16 maart niet is doorgegaan is opnieuw reserveren kosteloos.

Geen T-rijbewijsexamens
Vanaf 18 mei 2020 worden er ook weer praktijkexamens afgenomen voor bijna alle voertuigcategorieën. Echter niet voor het T-rijbewijs, directiechauffeur (DP1 en DP2) en een deel van de Binnenvaartpraktijkexamens. Het T-examen wordt niet hervat vanwege de zeer geringe afstand tussen kandidaat en examinator.
Door TNO wordt momenteel onderzoek gedaan naar maatregelen, waaronder deze praktijkexamens wel kunnen worden afgenomen. Het CBR verwacht hierover pas in de tweede helft van juni meer informatie te geven.

Problemen leerlingen
Het niet kunnen afleggen van het T-examen brengt leerlingen van de opleidingen Agrarisch Loonwerk, Groen en Cultuurtechniek in de problemen. Leerlingen die Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen hebben het T-rijbewijs vanaf augustus 2020 al nodig voor het nieuwe schooljaar. Zonder T-rijbewijs kunnen zij hun leerwerktraject niet volgen. Leerlingen die de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen, moeten tijdens hun opleiding in hun eerste jaar stage lopen en hebben dan ook een T-rijbewijs nodig. Ook leerlingen die agrarische opleidingen of de opleiding Machinist Grondverzet volgen hebben een T-rijbewijs nodig. In totaal gaat om zo’n 800 tot 1000 leerlingen in het voortgezet beroepsonderwijs die worden getroffen.

Nascholing code 95
De nascholing voor de code 95 gaat vanaf 18 mei ook weer van start. Wel zal de nascholing tot 1 juni met aangepaste aantallen deelnemers worden uitgevoerd.

Veilig examen doen
Vanwege het coronavirus zijn er wel aangepaste maatregelen voor de praktijkexamens. De kandidaat moet voor het praktijkexamen vijf gezondheidsvragen beantwoorden. Tijdens het examen dragen de kandidaat en de examinator ieder een mondkapje.

Update 12 juni 2020

Het CBR start vanaf 15 juni de praktijkexamens voor het T-rijbewijs weer op. Uit TNO-onderzoek blijkt dat met mondkapjes ook de T-examens veilig afgenomen kunnen worden. Vanaf 18 mei zijn de overige praktijkexamens voor beroepsmatige rijbewijzen al opgestart. Klik hier om dit nieuwsbericht te lezen.