project match uiterwaarden

Vooraankondiging onderhoud uiterwaarden

Datum: 28 juli 2021
Laatst bijgewerkt: 28 juli 2021
Door: Nico Willemsen
Rijkswaterstaat heeft de vooraankondiging van het Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU) op TenderNed gepubliceerd en is van plan 30 augustus 2021 de aanbesteding te starten met de publicatie van de aankondiging en het aanbestedingsdossier. Dinsdagochtend 31 augustus 2021 vindt de digitale startbijeenkomst plaats.

Aandachtspunten volgens Cumela
Het onderhoud van maar liefst 64.000 hectare uiterwaarden wordt in drie percelen aanbesteed. Rijkswaterstaat koos voor een nieuwe aanpak met Project Match, waardoor men hoopt dat landelijke en lokale partijen meer met elkaar gaan samenwerken. Cumela is actief betrokken geweest bij de voorbereiding van deze aanbesteding zodat cumelabedrijven, die vaak goede ideeën hebben maar toch niet meedoen vanwege het grote risico, meer kans krijgen in deze aanbesteding.

Zo hebben we ervoor gepleit om de klassieke hiërarchie tussen grootbedrijf en het midden- en kleinbedrijf (mkb) te doorbreken. Cumelabedrijven kunnen namelijk als combinant of als onderaannemer een belangrijke rol spelen. Dan verdienen ze daarvoor ook een eerlijke prijs. We hebben Rijkswaterstaat gevraagd dit te stimuleren, te belonen en te handhaven.

Een tweede punt van zorg zijn de hoge kosten van het projectmanagement. De omvang en complexiteit is zo groot dat de angst bestaat dat er (te) veel geld besteed wordt aan project- en omgevingsmanagement. Samenwerking met een ingenieursbureau die dit coördineert lijkt dan ook onoverkomelijk. Terwijl de feitelijke kennis van dit alles lokaal/regionaal aanwezig is bij veel mkb-bedrijven.  We hebben er bij Rijkswaterstaat op aangedrongen een aanpak te stimuleren die de kennis van- en regie door regionale mkb-ondernemers benut en beloont.

Partnerschap cumelasector
Cumelabedrijven kunnen aannemer (in combinatie met anderen) of als onderaannemer/verhuurder hun rol pakken in deze aanbesteding. De eerste signalen zijn positief. Partijen zoeken elkaar op om mogelijkheden van samenwerking te verkennen. Grootbedrijf en ingenieursbureau tonen besef dat cumelabedrijven in deze aanbesteding een belangrijke partner kunnen zijn. Hoe dit zal uitpakken in de aanbesteding en gunning zal de toekomst uitwijzen. Cumela heeft aan RIjkswaterstaat aangegeven ook gedurende de uitvoering van dit onderhoudscontract in contact te willen blijven zodat we kunnen blijven leren van de ervaringen.


Bekijk en lees hier de vooraankondiging van Rijkswaterstaat.