uiterwaarden

Rijkswaterstaat zoekt beste team onderhoud uiterwaarden

Datum: 20 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 20 januari 2021
Door: Nico Willemsen
Voor het onderhoud van maar liefst 64.000 hectare uiterwaarden zoekt Rijkswaterstaat landelijke en lokale partijen die samen willen werken. Om mkb-partijen, zoals cumelabedrijven, die vaak goede ideeën hebben maar toch niet meedoen vanwege het grote risico, een kans te geven in deze aanbesteding wordt op 4 februari Project Match Onderhoudscontract Uiterwaaarden georganiseerd. "Een mooie kans voor cumelabedrijven", zegt Nico Willemsen, beleidsmedewerker Grondverzet en Cultuurtechniek bij Cumela.

Met een Match Evenement moet het mogelijk worden om nog voor de aanmeldingsprocedure van de aanbesteding begint partijen die graag aan een grote aanbesteding willen werken, maar daar alleen te klein voor zijn aan elkaar te koppelen. Op 4 februari vindt voor het eerst een dergelijk evenement plaats in aanloop naar een aanbesteding voor het onderhoud van de uiterwaarden. Het gaat daarbij om maar liefst 64.000 hectare gelegen naast de Waal, de Nederrijn, de Maas, de Lek en de IJssel.      

Tijdens dit evenement worden partijen op basis van interesse aan elkaar gekoppeld. Dat heeft het voordeel dat kleine bedrijven de kans krijgen om mee te doen. Het voordeel voor Rijkswaterstaat is dat ze toegang krijgen tot de capaciteit die de bedrijven gezamenlijk beschikbaar hebben, maar ook dat ze gebruik kan gaan maken van de innovatieve ideeën bij deze bedrijven en de lokale kennis waarover ze beschikken. Rijkswaterstaat hoopt dat er door dit initiatief vernieuwende samenwerkingsverbanden ontstaan. 

Deelname aanmoedigen

Project Match en in het verlengde het Match Evenement wordt in samenwerking met zes brancheorganisaties waaronder Cumela georganiseerd. "Project Match is eigenlijk een soort Tinder in de tender. Door minder voor de hand liggende experts en partijen uit te nodigen en aan elkaar te koppelen, komen we misschien wel tot veel innovatievere oplossingen. Als je geïnteresseerd bent kun je daar mogelijke samenwerkingspartners vinden", licht Willemsen toe. 

Traject Match event

Aanbesteding
Het onderhoudswerk wordt in drie percelen aanbesteed. Tijdens het werk krijg je te maken met bewoners, boeren, lokale bedrijven én recreanten, maar ook moet er rekening gehouden worden met onder andere N2000 gebieden en de Kaderrichtlijn Water.  "Een unieke kans voor cumelabedrijven, doordat ze hierbij gebruik kunnen maken van hun: specialiteit, ervaring en gebiedskennis", aldus Rijkswaterstaat. Die heeft de ambitie uitgesproken toe te willen werken naar een markt die zich verenigd en zo samen te werken aan een slimme oplossing. Door de omgevingscomplexiteit wordt rekening gehouden met onvoorziene afwijkingen, daarom werkt men het liefst met een open begroting, ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’.

Uitdagingen in het onderhoud van uiterwaarden
De fysieke werkzaamheden in deze aanbesteding zijn relatief eenvoudig, maar wel bijzonder divers. Het gaat met name om het maaien van de uiterwaarden en het onderhoud van kleine kunstwerken zoals duikers. Marc van der Zee van Rijkswaterstaat, licht toe: “De complexiteit zit hem juist in hele andere zaken, bijvoorbeeld in de 15.000 stakeholders die in het gebied wonen, recreëren of ondernemen. Of in het feit dat het enorme areaal nog niet helemaal in kaart is gebracht, en dus de onderhoudsvraag nog niet helemaal duidelijk is. Ook zal de aard van de opgave sterk verschillen in tijd, locatie en hoeveelheid van de werkzaamheden. Juist hiervoor hebben we innovatieve oplossingen nodig.”

Meedoen?
Opdrachtgever Rijkswaterstaat vraagt dus om innovatieve oplossingen. Werk jij voor een kleine, grote, landelijke of lokale partij die een bijdrage kan leveren aan het onderhoud van de uiterwaarden? Dan ben je van harte uitgenodigd deel te nemen aan het evenement op 4 februari. Geïnteresseerden kunnen zich via de website inschrijven en hier meer lezen over het onderhoudscontract Uiterwaarden .

Onderzoeken en experimenteren
Project Match is een samenwerking van Bouwend Nederland, Techniek NL, MKB Infra, Koninklijke NL Ingenieurs, Vereniging van Waterbouwers, Cumela, Suit-case en Rijkswaterstaat. Project Match is een van de experimenten die in maart aan de Kamer werden gepresenteerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in het kader van ‘samenwerken aan de vitale infrasector’. Deze onderzoekende en experimenterende manier van werken, is onderdeel van de transitie waar Rijkswaterstaat en de markt zich in bevinden. De lessen die uit deze experimenten getrokken kunnen worden, kunnen later breder in de organisatie en in Nederland worden ingezet.