bedrijfsleer

Training Bedrijfsleer Verdieping afgerond

Datum: 5 april 2022
Laatst bijgewerkt: 8 april 2022
Door: André de Swart
‘Het was weer een gevarieerde groep deelnemers. Allemaal hebben ze veel aan de Cumelatraining Bedrijfsleer Verdieping gehad’, lacht trainer Alfons van den Belt tevreden. Tien toekomstige ondernemers kunnen daar nu mee aan de slag.

De afgelopen week hebben ze de training afgerond. Van den Belt licht toe: ‘Sommige deelnemers staan aan het begin van hun ondernemerschap en  werken vaak nog volop in de uitvoering en niet of nauwelijks op kantoor. Zij willen zich met de training oriënteren op het ondernemerschap. Andere deelnemers werken volledig op kantoor en hebben vaak al serieuze plannen om het (familie)bedrijf over te nemen. Steeds vaker zie ik ook deelnemers die werkzaam zijn op een bedrijf buiten de familie, waarbij ze soms kansen hebben om in dat bedrijf te stappen. Kortom, een grote diversiteit aan deelnemers die volop met en van elkaar leren.’

Eigen bedrijfsplan maken

Cumela organiseert de training Bedrijfsleer Verdieping elk jaar in de winterperiode. Alfons van den Belt heeft de recente groep getraind en legt uit waar de training uit bestaat. ‘Gedurende elf weken maken we de deelnemers wegwijs in het financieel management van het cumelabedrijf. Ze krijgen bijvoorbeeld inzicht in de verschillende onderdelen van de kostprijs, in deze tijd een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Verder maken ze een analyse van de sterke en zwakkere punten van hun eigen bedrijf op het gebied van kostprijs, financiering, kengetallen, bedrijfsresultaat en begroting. In deelopdrachten gaan de deelnemers aan de slag met een bedrijfsplan en ze maken een marketingplan van hun bedrijf.’

Aan de slag voor de toekomst

De ondernemers in spe sparren tijdens de training veel met elkaar. Iedereen geeft zijn kijk op het eigen bedrijf, vertelt over stappen die ze in het verleden hebben gezet of over eigen (digitale) systemen. Deze bedrijfspresentaties aan de rest van de groep geven allerlei aanvullende inzichten. De deelnemers leren er veel van en het schept een band. Er ontstaan dan ook vaak mooie contacten door de training Bedrijfsleer Verdieping. ‘Er zullen in de toekomst nog weleens wat kopjes koffie bij elkaar worden gedronken’, voorspelt Van den Belt. ‘Maar het belangrijkste is dat de deelnemers aan de slag gaan met hun plannen. Ze hebben tijdens de trainingsperiode goed nagedacht over hun bedrijf en regelmatig met het thuisfront gesproken over de toekomst.’

Het is al mogelijk om je bij Cumela op te geven voor een nieuwe training Bedrijfsleer Basis, Verdieping of Management die de komende winter van start zullen gaan.