Bedrijfsleer Verdieping

Bedrijfsleer Verdieping

Als ondernemer wil je een volwaardig gesprekspartner zijn voor klanten én voor de bank. En daarvoor heb je inzicht nodig in je bedrijfsresultaat. In deze cursus, een vervolg op Bedrijfsleer Basis, maak je een volledige analyse van je eigen bedrijf als het gaat om kostprijs, financiering, kengetallen en bedrijfsresultaat.

Inhoud

In deze cursus behandelen we vijf verschillende thema’s:
 

  • Financieel management: dit thema behandelt de administratie van orderbonnen, werkbonnen en uren. En het interpreteren van cijfers en het verkrijgen van periodieke informatie.
  • Bedrijfsevaluatie: dit thema gaat over het maken van een jaaranalyse van uw eigen bedrijf.
  • Kostprijs, tarief en vervanging: in dit thema behandelen we de uitgangspunten voor tariefberekening, de afweging tussen eigen mechanisatie of loonwerk en het bepalen van het vervangingsmoment van materieel.
  • Bedrijfsplan: dit thema gaat over investeringsplannen, personeelsplannen en organisatieplannen.
  • Financiering: over de bedrijfseconomische, fiscale en liquidatiebalans, het vaststellen van de vermogensbehoefte en de verschillende vermogensbronnen.

Voorkennis

Voor deze cursus moet je Bedrijfsleer Basis gevolgd hebben of een bedrijfskundige hbo-opleiding hebben afgerond.

Toetsing

Een werkstuk over het eigen bedrijf waarin je de besproken lesstof verwerkt hebt. Dit wordt afgesloten met een mondeling examen over dit werkstuk.

Bijzonderheden

De cursus bestaat uit 10 cursusdagen en een mondeling examen. Het mondelinge examen vindt plaats op een van de twee laatste dagen.