Meeting

Bedrijfsleer Verdieping

Als ondernemer wil je een volwaardig gesprekspartner zijn voor klanten én voor de bank. En daarvoor heb je inzicht nodig in je bedrijfsresultaat. In deze training, een vervolg op Bedrijfsleer Basis, maak je een volledige analyse van je eigen bedrijf als het gaat om kostprijs, financiering, kengetallen en bedrijfsresultaat.

Inhoud

In deze training behandelen we vijf verschillende thema’s:

  • Financieel management: dit thema behandelt de administratie van orderbonnen, werkbonnen en uren. En het interpreteren van cijfers en het verkrijgen van periodieke informatie.
  • Bedrijfsevaluatie: dit thema gaat over het maken van een jaaranalyse van je eigen bedrijf.
  • Kostprijs, tarief en vervanging: in dit thema behandelen we de uitgangspunten voor tariefberekening, de afweging tussen eigen mechanisatie of loonwerk en het bepalen van het vervangingsmoment van materieel.
  • Bedrijfsplan: dit thema gaat over investeringsplannen, personeelsplannen en organisatieplannen.
  • Financiering: over de bedrijfseconomische, fiscale en liquidatiebalans, het vaststellen van de vermogensbehoefte en de verschillende vermogensbronnen.
     

Trainer(s)
Alfons van den Belt

Niveau training
MBO / HBO

Aantal deelnemers
Minimaal 10 en maximaal 14 aantal deelnemers

Lengte training (exclusief studiebelasting)
10 dagen

De doelstellingen
Een volledige analyse van je eigen bedrijf als het gaat om kostprijs, financiering, kengetallen en bedrijfsresultaat

Studiebelasting per week
1 dag

Kwalificaties
Na afloop van de training ontvang je een certificaat

Aantal eindtoetsen/examens en herkansingsmogelijkheden
Een werkstuk over het eigen bedrijf waarin je de besproken lesstof verwerkt hebt. Dit wordt afgesloten met een mondeling examen over dit werkstuk. Deze vindt plaats op een van de twee laatste dagen

Doelgroep
Voor toekomstige ondernemers

Aanvangsniveau / vereisten vooropleiding
Voor deze training moet je Bedrijfsleer Basis gevolgd hebben of een bedrijfskundige hbo-opleiding hebben afgerond

Informatie over het te verstrekken / aan te schaffen studiemateriaal
Het lesmateriaal wordt bij aanvang van de training verstrekt