Dieseltank, diesel, tanken 2020

Teruggaaf accijns dieselvoorraad vóór 8 april 2022 aanvragen

Datum: 30 maart 2022
Laatst bijgewerkt: 30 maart 2022
Door: Hero Dijkema
De accijnsverlaging van 11,1 cent geldt ook voor de aanwezige diesel in voorraadtanks op 1 april 2022. Bedrijven kunnen het accijnsverschil tussen het reguliere en het verlaagde tarief terugvragen bij de Douane. De aanvraag voor de teruggaaf moet dan wel uiterlijk 8 april 2022 zijn ingediend.

Per 1 april heeft het kabinet besloten om de accijns voor diesel, ongelode benzine en LPG/LNG voor de periode 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. De accijnsverlaging bedraagt voor diesel 11,1 cent, voor ongelode benzine 17,3 cent en voor LPG/LNG 4,1 cent per liter.

Voorraadtank

De accijnsverlaging geldt ook voor de brandstof die bedrijven in hun voorraadtank(s) hebben op 1 april 2022 om 00:00 uur. Ben je eigenaar van die brandstof en heb je die voor commerciële doeleinden in opslag, dan kun je de accijns terugvragen.

De verlaging geldt voor bedrijven met eigen voorraadtanks, zoals:

  • tankstations
  • transportbedrijven
  • loon- en grondverzetbedrijven
  • glastuinbouwbedrijven
  • landbouwbedrijven
  • hoveniersbedrijven

De accijnsverlaging geldt niet voor brandstof die in de brandstoftanks van de voertuigen zit en ook niet voor particulieren.

Vóór 8 april aanvragen

Je moet de aanvraag van de teruggaaf uiterlijk 8 april 2022 indienen via Mijn Douane. Het is belangrijk dat je gegevens en bewijzen van de omvang van de brandstofvoorraad vastlegt in je administratie. De Douane kan hier later om vragen. Het gaat dan om:

  • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden;
  • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats;
  • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk.​​​​​​​
Verklaring van leverancier

Je krijgt alleen teruggaaf als je de accijns al eerder hebt betaald aan de Douane. Dit moet je kunnen aantonen. Een aankoopfactuur van de diesel is niet voldoende bewijs om aan te tonen dat je over de brandstof accijns aan de Douane hebt betaald. In paragraaf 2.7.3 van het Handboek accijns staat over bewijzen: Als de leverancier een verklaring geeft dat hij de accijns over die goederen aan de Douane heeft betaald, kan de Douane dat zien als voldoende bewijs. De Douane kan dit controleren bij de leverancier.

Vraag daarom om een verklaring van de brandstofleverancier dat hij de accijns aan de Douane heeft betaald.

Aanvragen via Mijn Douane

De aanvraag van de accijnsteruggaaf doe je via Mijn Douane. Kies daar voor het tabblad Accijns en vervolgens bij Teruggaaf voor Teruggaaf o.g.v. art. 84b WA. Je moet vervolgens zelf het terug te vragen accijnsbedrag berekenen.