wasplaats

Subsidie voor maatregelen vasthouden water en waterkwaliteit Oost-Nederland

Datum: 17 februari 2021
Laatst bijgewerkt: 17 februari 2021
Door: Maurice Steinbusch
Het realiseren van een gezamenlijke wasplaats met zuiveringsvoorziening voor gewasbeschermingsmiddelen, de aanschaf van sensor gestuurde spuitapparatuur of beslissingsondersteunende systemen voor beregening. Dit zijn enkele maatregelen waarvoor naast agrariërs ook loonwerkers in Drenthe, Overijssel en Gelderland subsidie kunnen aanvragen. De stimuleringsregeling komt voort uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

  • Voor de drie gebieden gelden verschillende maatregellijsten. Het  maximumsubsidiebedrag verschilt per provincie/deelnemende waterschappen. Een overzicht van de maatregelen lees je via onderstaande links:
  • Maatregelenlijst Overijssel (werkgebied Waterschap Drents Overijssel Delta)
  • Maatregelenlijst Gelderland (werkgebied Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rijn en IJssel)
  • Maatregelenlijst Drenthe (werkgebied Waterschap Drents Overijsselse Delta)


Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) ondersteunt boeren en tuinders die willen werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. De maatregelen in deze regeling spitsten zich toe op het krijgen en/of houden van voldoende zoet water op het juiste moment en de juiste plek of het efficiënt gebruiken van beschikbaar water. In veel provincies werken ook loonwerkers mee aan het bereiken van een goede waterkwaliteit en goed waterbeheer daarom komen zij ook in aanmerking voor de stimuleringsmaatregelen.

Meer informatie
Er zijn gebiedsmakelaars actief in de werkgebieden van de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. In Drenthe wordt er voor de uitvoering van de maatregelen samengewerkt met het agrarisch collectief Agrarische Natuur Drenthe. Bij waterschap Vechtstromen geldt dit binnen het project Landbouw op Peil. Ga in gesprek met deze gebiedsmakelaars voor meer informatie. Dit is gratis, vrijblijvend en dient als verkenning van de mogelijkheden. Indien je kiest voor het indienen van een aanvraag dan ondersteunt de gebiedsmakelaar jou bij de subsidieaanvraag voor de investering. De contactgegevens van de gebiedsmakelaars vind je via bovengenoemde links.