Eima Landini Rex Electra

Subsidie voor emissieloze mobiele werktuigen en trucks 2023

Datum: 3 januari 2023
Laatst bijgewerkt: 3 januari 2023
Door: Nico Willemsen
Met de subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB-regeling) en de subsidie Zero Emissie Trucks wordt de aanschaf van mobiele werktuigen met zero- en laagemissie gestimuleerd. Binnenkort zijn deze subsidies aan te vragen. Wil je van één van deze subsidies gebruik maken, zorg er dan voor dat je vooraf de benodigde zaken hebt geregeld.

De Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB-regeling), is vanaf 9 mei 2023 9 uur aan te vragen. In 2023 is 60 miljoen euro beschikbaar. Met deze subsidie wordt de aanschaf van mobiele werktuigen met zero- en laagemissie in de bouw gestimuleerd. Daarnaast is er voor Zero Emissie Trucks 30 miljoen euro subsidie beschikbaar via de AanZET-regeling. De AanZET subsidieaanvraag kan vanaf 4 april 9 uur worden gedaan.

Voor een samenvatting van beide regelingen in dit artikel, voor meer uitleg en voor het aanvragen van de subsidies ga je naar de website van RVO.

SSEB-regeling

In de SSEB-regeling kun je subsidie krijgen voor drie verschillende investeringscategorieën:

 • Aanschaf Zero-Emissie: een subsidie voor de aanschaf van volledig elektrisch materieel. Hiervoor is 36 miljoen euro beschikbaar.
 • Retrofit: dit betreft de aanschaf van retrofit units (uitlaatgasnabehandelingssystemen) voor oudere machines om ze op een hoger Stage-niveau te brengen, voor hermotorisering (nieuw) of om ze geheel emissieloos te maken. Hiervoor is 14 miljoen euro beschikbaar.
 • Innovatie: bedoeld voor bedrijven die nieuwe emissieloze bouwmachines ontwikkelen en emissieloos bouwen efficiënter willen maken. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar.
   

In totaal is er voor de SSEB-regeling in 2023 60 miljoen euro beschikbaar. In 2022 was het budget oorspronkelijk 20 miljoen euro.

 

2022

2023

SSEB Aanschaf

€ 25,2 miljoen
(bedrag inclusief de gedane ophoging)

€ 36 miljoen

 

SSEB Retrofit

€ 7 miljoen
(bedrag inclusief de gedane ophoging)

€ 14 miljoen

 

SSEB Innovatie (experimentele ontwikkeling)

€ 9 miljoen

 

€ 9 miljoen

 

SSEB Innovatie (haalbaarheidsstudies)

€ 1 miljoen

€ 1 miljoen

Als je zeker weet dat je een subsidie wilt aanvragen volgens de SSEB-regeling, dan is het verstandig om vóór dinsdag 9 mei alles goed te regelen. Er is namelijk een beperkt budget. Dit betekent dat je op 9 mei jouw aanvraag moet indienen om je kansen te vergroten. De dag van binnenkomst van je aanvraag is bepalend voor de subsidieverlening. Als binnen deze dag voldoende budget beschikbaar is, dan zullen alle correcte en complete aanvragen een toewijzing krijgen. Is het budget niet toereikend, dan volgt binnen die dag een loting. Een aanvraag die om 9uur is ingediend, maakt dan net zoveel kans als de aanvraag van 16 uur.

Regel vooraf de MKB-toets en zes andere zaken

Het advies is ook om vooraf de MKB-toets te maken. Dit kost voor sommige ondernemers relatief veel tijd. Regel vooraf ook de eHerkenning niveau 3 en controleer je inschrijving KvK. De belangrijkste zaken die je moet regelen staan beschreven in: Zeven zaken regelen voor SSEB-aanvraag op 9 mei | Cumela 


Wijzigingen SSEB-regeling in 2023

De wijzigingen ten opzichte van 2022 zijn:

 • Aanscherping subsidieformule voor bouwmachines tot 100 kW met accupakket
 • Aparte formule voor mobiele batterijpakketten
 • Maximaal twee wisselaccu’s bij een mobiel werktuig subsidiabel
 • Minimale vermogensgrens voor tractoren (19 kW) en veegmachines (56 kW)
 • Hoogwerker en meeneemheftruck zijn van de machinelijst af
 • Emissieloos baggervaartuig is nieuw op de lijst
 • Elektrische hulpfuncties enkel subsidiabel op Euro-VI voertuig (bijvoorbeeld autolaadkraan)
 • Eén subsidieplafond aanschaf voor werktuigen, hulpfuncties en voertuigen
 • Koopovereenkomst moet meer technische specificaties bouwmachine bevatten
De formules voor 2023

Bouwmachine met accupakket, tot 100 kW motorvermogen: A*kWh + M*kW + O
waarbij:
A = € 700 kWh = accucapaciteit in kilowattuur (Dit is met € 100 verlaagd t.o.v. 2022)
M = € 300 kW = continue elektrisch motorvermogen in kilowatt van op de bouwmachine beschikbare elektromotoren
O = € 7.000

Overige emissieloze bouwmachines (groter dan 100 kW): op basis van de netto investeringskosten verminderd met de netto referentiekosten. Je voegt dan een offerte van een referentiemachine bij de aanvraag toe.

Hoe hoog is de subsidie via de SSEB-regeling?

In de subsidieregeling wordt onderscheid gemaakt tussen kleine ondernemingen (<50 werknemers / <10 miljoen omzet), middelgrote  ondernemingen (50-249 werknemers / 10-50 miljoen omzet) en grote ondernemingen. De subsidie bedraagt voor middelgrote en grote ondernemingen ten hoogste 40% van het te subsidiëren bedrag en 50% bij een kleine onderneming. De subsidie wordt verstrekt over de meerkosten van een emissieloze machine ten opzichte van een vergelijkbare fossiele brandstofvariant (referentie-machine). Het  maximum subsidie bedrag is € 300.000,- per machine minus 11,25% forfaitaire Milieu investeringsaftrek (MIA) Een voor de SSEB-regeling in aanmerking komende machine komt bijna altijd ook voor MIA (Milieu-investeringaftrek­) in aanmerking. Daarom wordt vanaf 2023 het vaste percentage Milieu-investeringaftrek van de investeringskosten standaard van het SSEB-subsidiebedrag afgetrokken. Ook als je de MIA niet aanvraagt of hier niet voor in aanmerking komt.

Let op
Je moet zelf een aanvraag voor de MIA doen. Doe dit binnen 3 maanden, nadat de koop- of financial leaseovereenkomst definitief is gemaakt. Geef op het aanvraagformulier voor de MIA aan dat je subsidie via SSEB ontvangt. Vul ook het subsidiebedrag in dat je ontvangt via de SSEB-regeling.

Lange levertijden

Een machine waarvoor subsidie via de SSEB-regeling is aangevraagd, moet binnen 12 maanden worden geleverd. Als dat in verband met de lange levertijd niet lukt, dan kun je 12 maanden verlenging bij RVO aanvragen. Meld het aan RVO zodra levering heeft plaats gevonden.

Volledige informatie over SSEB-regeling vind je via RVO 

 

AanZET-regeling

Naast de SSEB-regeling is er de AanZET-regeling. De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen aanschaffen. Deze regeling gaat op dinsdag 4 april 2023 om 9 uur open. Het budget voor 2023 is 30 miljoen euro.

Bekijk de Checklist Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks (AanZET)