hyundai elektrische graafmachine AL260

Subsidie SEB binnen een dag overtekend

Datum: 11 mei 2022
Laatst bijgewerkt: 11 mei 2022
Door: Nico Willemsen
Het gereserveerde budget voor Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) is zoals verwacht al op dag één op enkele sporen overtekend. Voor de 3,3 miljoen euro die beschikbaar is als subsidie voor zero-emissie mobiele werktuigen is zelfs heel royaal overtekend.

De beschikbare subsidie voor de aanschaf en ombouw van zero-emissie bouwmaterieel is verdeeld in verschillende potjes. Ook het retrofit-spoor (budget 2022: 5 miljoen) kon, ondanks dat leveranciers dit vooralsnog niet verwachtten, op dag één rekenen op meer belangstelling dan het budget toelaat. Het budget voor aanschaf van zero-emissie bouwvoertuigen (1,67 miljoen) werd maandag 9 mei 2022 bij de opening van de regeling nog niet volledig aangesproken. Voor het innovatiespoor (budget 10 miljoen) bleek ook al ruime belangstelling. De royale overtekening geeft volgens Nico Willemsen, die zich binnen Cumela bezighoudt met dit dossier, aan dat de sector open staat voor de overschakeling naar zero-emissie materieel. “We dringen er daarom bij de SEB betrokken ministeries op aan dat er extra budget voor deze maatregel wordt vrijgemaakt.”

Positief signaal, soepel verloop aanvraag
Het feit dat er in grote getalen gebruikgemaakt is van deze regeling is een positief signaal, aldus Willemsen. “Veel ondernemers hebben gewacht op deze regeling om met behulp van deze subsidie invulling te kunnen geven aan wensen van hun opdrachtgevers. De branches die deelnamen aan het SEB-overleg hadden dit al aangekondigd aan betrokken ministeries. De enorme belangstelling voor het webinar waarin de regeling werd uitgelegd was ook al een belangrijke voorbode van de run op deze regeling.”

Het aanvragen van de subsidie bij RVO verliep, met uitzondering van enkele kleine technische uitdagingen, overwegend voorspoedig en zonder al te veel problemen. Aanvragers hadden zich over het algemeen goed op deze dag voorbereid, zo stelt RVO vast.

Loting en vervolg meer budget
Volgens de procedure zal nu op basis van loting bepaald worden welke aanvragen geldig zijn en voor subsidie in aanmerking komen. Aanvragers die ingeloot zijn krijgen telefonisch bericht. Het ziet ernaar uit dat een kleine minderheid van de aanvragers dit heugelijke bericht krijgt.

Er is nu sprake van overtekening van de sporen ‘aanschaf’ en ‘retrofit’. Zodra het subsidiegeld echt op is, lees je dit op de pagina SSEB Aanschaf en op de pagina SSEB Retrofit. Vanaf dat moment wijst RVO de aanvragen die nog worden ingediend structureel af, omdat het jaarbudget op is. Kans op toekenning op aanvragen die je nu nog indient is zeer klein.

Willemsen vindt het daarom van groot belang dat de bij SEB betrokken ministeries hun toezegging om bij overtekening in te zetten op het vervroegd beschikbaar maken van extra budget, waarmaken. “Juist nu er zoveel belangstelling is en de meerkosten relatief hoog zijn is het voor de sector van groot belang dat snel duidelijk wordt of dat ook lukt. Cumela houdt voortdurend contact met SEB en RVO en informeert je hierover zodra er meer duidelijk is.”