zero emissie

SSEB regeling open op 9 mei

Datum: 25 maart 2022
Laatst bijgewerkt: 25 maart 2022
Door: Nico Willemsen
De subsidieregeling voor Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) gaat op 9 mei open. Deze week is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee zijn de definitieve voorwaarden bekend. Dinsdag organiseert RVO een webinar over de regeling.

In de SSEB regeling kunnen bedrijven subsidie krijgen voor drie verschillende investeringscategorieën. De eerste is een subsidie voor de aanschaf van volledig elektrisch materieel. De tweede betreft de aanschaf van retrofit units voor oudere machines om ze op een hoger Stage niveau te brengen of zelfs geheel emissieloos te maken. De derde categorie is bedoeld voor bedrijven die nieuwe emissieloze bouwmachines ontwikkelen en emissieloos bouwen efficiënter willen maken.

Gelimiteerd subsidiebedrag
Voor elke categorie is een gelimiteerd subsidiebedrag beschikbaar waarbij de regeling uitgaat, van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.  Bedrijven die hier gebruik van willen maken doen er dus goed aan dit de komende maand goed voor te bereiden. De verwachting is namelijk dat met name de eerste categorie voor de aanschaf van emissieloos bouwmaterieel snel uitgeput zal zijn.

SSEB Aanschaf
Voor de aanschaf (of financial lease) van zero-emissie machines is dit jaar maximaal 5 miljoen euro beschikbaar, waarvan 3,33 miljoen voor bouwwerktuigen en hulpfuncties en 1,67 miljoen voor bouwvoertuigen. Per machine kan een MKB-aanvrager een subsidie krijgen van ongeveer 50 procent (grootbedrijf max. 40%) van de meerkosten van een elektrische machine ten opzichte van een vergelijkbare gewone diesel aangedreven variant.


SSEB retrofit
Voor het ombouwen van oudere reeds in het bezit zijnde machines via een ‘retrofitunit’ (uitlaatgasnabehandelingsysteem of nieuwe motor) tot een voertuig van een hogere emissieklasse of naar zero-emissie is in totaal vijf miljoen euro beschikbaar. Ook in dit geval bedraagt de subsidie voor een MKB-aanvrager maximaal ongeveer vijftig procent van het investeringsbedrag om de machine naar een hogere emissieklasse of tot zero-emissie om te bouwen.

Komt de bouwmachine waar je subsidie voor aanvraagt ook in aanmerking voor MIA? Dan wordt er  11,25% van de investeringskosten (aanschafkosten) van het subsidiebedrag afgetrokken dat je ontvangt voor de SSEB. In dat geval ontvangt een MKB-bedrijf net iets minder dan 40% van de meerkosten aan SSEB.

SSEB Innovatie
Het meeste geld is het komende jaar beschikbaar voor het innovatieonderzoek. Hiervoor is in totaal tien miljoen euro beschikbaar.  Dit geld is vooral bedoeld voor projecten waarmee de ontwikkeling van emissieloze machines wordt versneld en voor het verbeteren van de infrastructuur die nodig is voor het laden van elektrische machines.

Aanvragen vanaf 9 mei 9 uur

Aanvragen voor de nieuwe subsidieregeling kunnen worden ingediend vanaf 9 mei 09.00 uur. De regeling is open tot 31 december maar alleen zolang de beschikbare gelden nog niet op zijn. Voor de SSEB-regeling is in totaal tot 2030 gefaseerd 270 miljoen euro gereserveerd. Jaarlijks zal er een steeds groter aandeel beschikbaar komen voor aanschaf zero-emissie. Het retrofit en innovatiefonds zullen afnemen.

Uitleg in webinar

Meer informatie over de regeling wordt dinsdag verstrekt in een webinar van RVO op dinsdag 29 maart om 15.00 uur. Daarvoor kan iedereen zich aanmelden via onderstaande link. De verbinding gaat om 14.45 uur open. Het programma duurt tot 16.15 uur. 

Start met jouw voorbereiding
Lees in dit bericht van Cumela hoe je je nu alvast kunt voorbereiden op de SSEB-aanvraag. Binnenkort verschijnt op deze website nadere uitleg over de Subsidie SEB.


Cumela vraagt om meer budget
Cumela verwacht dat het budget voor aanschaf zero-emissie snel zal zijn uitgeput. Daarom heeft Cumela bij betrokken ministeries erop aangedrongen meer budget vervroegd beschikbaar te stellen.  Mocht het budget snel zijn uitgeput, is Cumela toegezegd dat men wil kijken welke mogelijkheden hiertoe zijn.

Handige links