wasplaats

Nieuwe toolboxkaarten: wasplaatsen, zuiveringssystemen en drukregistratie

Datum: 27 november 2019
Laatst bijgewerkt: 26 februari 2020
Door: Maurice Steinbusch
De Toolbox Emissiebeperking heeft drie nieuwe kaarten gemaakt met praktische informatie over drukregistratievoorziening, zuiveringssystemen voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen en inrichting van wasplaatsen. Kijk op toolboxwater.nl/toolbox.

In de nieuwe toolboxkaart over drukregistratievoorziening staat een overzicht van verschillende spuittechnieken, waarbij is aangegeven of een druklogger verplicht is. Bij een veldspuit met een driftreducerende voorziening, zoals een Wingssprayer of MagGrow is een druklogger niet verplicht. Ook wanneer je een gangbare veldspuit gebruikt, is een druklogger niet altijd verplicht, bijvoorbeeld bij het gebruik van spuitdoppen met een spuitdruk hoger dan drie bar. Of bij een verdubbeling van de teeltvrije zone. Daarnaast staan op de kaart de eisen voor het meten en registreren van de spuitdruk en ook de kosten van een druklogger.

Wasplaatsen en zuiveringssystemen
Een groot aantal bedrijven heeft al ervaring met de aanleg van een wasplaats en/of zuiveringssysteem. Met hun ervaringen kunnen andere ondernemers hun voordeel doen. Deze praktijkervaringen, informatie over relevante regelgeving en verschillende inrichtingen van een wasplaats kun je vinden in de vernieuwde toolboxkaart ‘Inrichting van wasplaatsen’.
De toolboxkaart 'Zuiveringssystemen voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen' is ook vernieuwd. Op deze kaart kun je alle beschikbare zuiveringssystemen vinden. Bijvoorbeeld de zuiveringssystemen die werken op basis van biologische afbraak, zoals biofilter en Phytobac en de systemen die werken op basis van verdamping, zoals de Heliosec en opvolger RemDry. Op de toolboxkaart staat ook een handig overzicht van capaciteit en kosten per systeem. Deze kaarten vervangen de oude toolboxkaart 13a.

Toolbox Emissiebeperking
Met de toolbox Emissiebeperking willen Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en Cumela gezamenlijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. Gezamenlijk hebben we CLM Onderzoek en Advies opdracht gegeven de toolboxkaarten op te stellen. De toolboxkaarten vormen samen met de Erfemissiescan Gewasbescherming en het Loket Erfemissie Gewasbescherming een totaalpakket om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.
De Erfemissiescan is een digitaal instrument waarmee telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen.  Via e-mail en telefoon kan iedereen gratis zijn vraag over het tegengaan van erfemissie stellen bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming (binnenkort Erfemissiecoach). Op de website www.toolboxwater.nl/erfemissie kun je de meestgestelde vragen met het antwoord vinden. Naast telers en loonwerkers kunnen ook adviseurs en anderen bij het loket terecht.