trekkerbumper

Nieuwe eisen aan (land)bouwvoertuigen in 2021

Datum: 13 november 2020
Laatst bijgewerkt: 18 november 2020
Door: Hero Dijkema
Naast de registratie- en kentekenplaatplicht voor (land)bouwvoertuigen, komen er vanaf 1 januari 2021 ook nieuwe eisen aan voertuigen zoals breedtemarkering, zijafscherming bij bepaalde aanhangwagens en het verdwijnen van de afgeknotte driehoek. Tot 7 december kan iedereen via een internetconsultatie reageren.

De nieuwe regelgeving maakt de invoering van de registratie- en kentekenplaatplicht van (land)bouwvoertuigen mogelijk. En ook de APK-plicht voor snelle tractoren vanaf 1 mei 2021. De grootste wijzigingen komen er in de Regeling voertuigen, waarin alle eisen aan alle soorten voertuigen staan.

Reageren
Je kan de nieuwe regelgeving inzien en reageren op de internetconsultatie door op deze link te klikken. De regelgeving kan je vervolgens downloaden. Tot 7 december kan je reageren. De huidige Regeling voertuigen tref je hier aan.

De belangrijkste aankomende wijzigingen van de Regeling voertuigen op een rij:

Mobiele machine
Er komt een nieuwe voertuigcategorie mobiele machine. Onder mobiele machine vallen alle nieuwe zelfrijdende werktuigen, die vanaf 2021 voor het eerst in gebruik worden genomen. Bijvoorbeeld nieuwe oogstmachines, zoals hakselaars, maaidorsers en bietenrooiers en nieuwe grondverzetmachines, zoals mobiele graafmachines, wielladers en verreikers. De categorie mobiele machine is de opvolger van de bestaande categorie motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). De categorie MMBS blijft bestaan, maar hieronder vallen alle bestaande zelfrijdende werktuigen, die nu al in gebruik zijn. De eisen voor mobiele machines staan in het document van de internetconsultatie.

Andere afmetingen
Vanaf 2021 mogen MMBS’en en mobiele machines, die zijn ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden, maximaal 20,00 m lang zijn. Voorheen was dit 12,00 m, maar met name oogstmachines zijn regelmatig langer. MMBS’en en mobiele machines die zijn ingericht voor het vervoer van goederen of personen, mogen nog steeds niet langer zijn dan 12,00 m.

Nieuwe landbouwaanhangwagens voor transport (bijv. kippers, silagewagens) mogen tot en met 31 december 2021 maximaal 3,00 m breed zijn, ook over de opbouw. Oftewel de bak mag buitenmaats nog maximaal 3,00 m zijn. Vanaf 1 januari 2022 worden alleen nog nieuwe landbouwaanhangwagens met een maximale bakbreedte van 2,55 m toegelaten, waarbij de maximumbreedte over de banden wel 3,00 m blijft. Alle bestaande landbouwaanhangwagens mogen 3,00 m breed zijn, zowel over de bak als over de banden.

Trekkerbumper
Nieuw is dat de trekkerbumper formeel wordt toegestaan op een landbouwtrekker. De trekkerbumper wordt omschreven als een beschermingsinrichting aan de voorzijde tegen klemrijden. De onderkant van de trekkerbumper mag maximaal 0,55 m boven het wegdek zitten en niet meer dan 0,50 m voor de tractor uitsteken. De trekkerbumper mag daarbij maximaal 4,00 m voor het hart van het stuurwiel uitsteken. Voor de duidelijkheid: de trekkerbumper is en wordt niet verplicht.

Remeisen getrokken materieel
Vanaf 1 januari 2018 moeten alle nieuwe landbouwaanhangwagens (ingericht voor transport, bijv. gronddumper of silagewagen) en ook nieuwe verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (ingericht voor bewerkingen, bijv. balenpers) een goedkeuring hebben van de RDW.

Alle getrokken materieel, dat voor het eerst in gebruik is genomen vanaf 1 januari 2018, moet voldoen aan de remeisen die gelden voor goedkeuring door de RDW. Oftewel alle bestaande aanhangwagens en getrokken werktuigen en gekocht in de afgelopen drie jaar, moeten zijn voorzien van een tweeleidingremsysteem. Een éénleidingremsysteem is dus al bijna drie jaar niet meer toegestaan. Enige uitzondering zijn nieuwere aanhangwagens met een technische toegestane maximummassa op de assen van totaal 8.000 kg; deze mogen een oplooprem hebben. Verder moeten alle nieuwe aanhangwagens vanaf 1 januari 2018 voorzien zijn van een losbreekremrichting.

Alle getrokken materieel dat van voor 2018 dateert hoeft niet aan deze nieuwe remeisen voldoen. Alleen wanneer het leeggewicht van de aanhangwagen of het getrokken werktuig groter is dan 3.500 kg moet er een goed werkende reminrichting op zitten. Wat voor soort rem dat moet zijn is echter niet bepaald.

Bumper en zijafscherming
Nieuwe landbouwaanhangwagens voor transport moeten vanaf 1 januari 2018 al zijn voorzien van een stootbalk aan de achterzijde. Dit geldt niet voor dolly’s. Verder moeten nieuwe landbouwaanhangwagens met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u, vanaf 2018 zijn voorzien van zijdelingse afscherming (ook wel fietsenvangers genoemd).

Breedtemarkeringsborden
Een belangrijke nieuwe wijziging is de verplichting voor breedtemarkeringsborden. Op alle nieuwe mobiele machines (vanaf 1 januari 2021) en op alle landbouwtrekkers, die in gebruik zijn genomen vanaf 1 januari 2018 en breder zijn dan 2,55 m moeten er aan de voor -en achterzijde breedtemarkeringsborden worden aangebracht. Voor MMBS’en geldt deze bepaling echter niet.

Zijmarkering
Verder moeten verwisselbare gedragen uitrustingsstukken die voor of achter het voertuig meer dan 1,00 m uitsteken, aan de zijkant voorzien zijn van een zijmarkeringslicht, een ambergele retroreflector of ambergele opvallende markering, die is aangebracht op een afstand van niet meer dan 1,00 m van de uiterste voor- of achterzijde.


Geen afgeknotte driehoek
Er is vanaf 2021 geen verplichting meer om de afgeknotte driehoek op (land)bouwvoertuigen te voeren. Argument voor het loslaten van deze afgeknotte driehoek is dat Europese regelgeving het niet verplicht en dat de kentekenplaat straks de zichtbaarheid van het voertuig vergroot. Ook was het een uitruil om de invoering van de kentekenplaat zo goedkoop mogelijk te maken. Cumela betreurt het verdwijnen van de afgeknotte driehoek, het is namelijk hét kenmerk voor achterop komende verkeersdeelnemers dat er een langzaam rijdend voertuig rijdt.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de nieuwe voertuigregelgeving, horen wij dat graag. Stuur dan een e-mail naar [email protected] of bel met (033) 247 49 99.