modder, weg

Moddercampagnes komen op gang

Datum: 28 september 2020
Laatst bijgewerkt: 28 september 2021
Door: Hero Dijkema
Na een droge periode valt er eindelijk weer regen, maar daarmee neemt de kans op modder ook toe. In diverse regio's gaan dan ook weer de moddercampagnes van start of zijn ze van start gegaan. We vatten het voor je samen.

Vervuilde en gladde wegen tijdens de najaarsoogst leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Tijdens deze oogstperiode moeten cumelabedrijven extra alert zijn op een vervuild wegdek. Waarschuwen van weggebruikers door het plaatsen van modderborden en schoonmaken is bij vervuilde wegen dan ook noodzakelijk.

Om daar aandacht aan te besteden, maar ook om ondernemers de kans te geven tegen een aantrekkelijke korting materiaal aan te schaffen vinden er in diverse regio's moddercampagnes plaats. 

We vatten voor je samen wie waarmee campagne voert:

  • ROV Zuid-Holland via Maak een punt van nul/ modder op de weg . De leden uit deze regio krijgen de kans om tegen een bedrag van 300 euro exclusief BTW een complete set aan te schaffen. Dat houdt in: 2 borden formaat 60 bij 80, buispaal, los anker en twee bordbeugels.
  •  Fryske moddercampagne 2020, die op 23 september van start ging. Ook daarvoor zijn materialen ontwikkeld die je onderaan deze mail in de bijlages terugvindt. 
  • ROV Oost-Nederland onder de slogan: "Modder op de weg? Gas los". Zij maakten onder mee het filmpje wat je in dit bericht terugvindt.  

Modder op de weg zorgt voor gevaarlijke situaties. In de oogsttijd en dan vooral in de natte herfstmaanden zorgt klei voor verraderlijk gladde wegen. Dit veroorzaakt jaarlijks verkeersongevallen, waarvan sommige met ernstige afloop. Door waarschuwingsborden en het schoonhouden van de weg kunnen ongelukken door modder op de weg worden voorkomen.

Modderborden
Bij een vervuild wegvak dien je modderborden te plaatsen om de overige weggebruikers te waarschuwen. Gebruik bij voorkeur het modderbord met verkeersbord J20 (slipgevaar) op een gele achtergrond met opschrift “modder”. Deze borden dienen op ongeveer 75 tot 100 meter voor het begin van het gladde weggedeelte te worden geplaatst. Buiten de bebouwde kom moet de onderkant van het modderbord tenminste 1,20 m boven de grond worden geplaatst. Zorg dat de modderborden duidelijk zichtbaar zijn voor het verkeer. Vergeet niet om na het schoonmaken van de weg de borden weer weg te halen, anders verliezen ze hun effect. In de Toolbox: Modder op de weg kun je meer informatie vinden.

Aansprakelijkheid
Wettelijk gezien is het verkeersdeelnemers verboden zich zó te gedragen dat als gevolg van zijn of haar gedrag gevaar of hinder ontstaat, laat staan dat er een verkeersongeval plaatsvindt. Strikt genomen mag de weg dus niet worden bevuild omdat daardoor ongevallen kunnen ontstaan. Naast modderborden dient de weg ook te worden schoongemaakt na afloop van de werkzaamheden. Het is raadzaam om met het schoonmaken te beginnen zodra de kippers en silagewagens van het land komen. Zie voor meer informatie over aansprakelijkheid bij modder op de weg het bericht Wie betaalt de schade? Ongevallen door modder op de weg.

Opdrachtgever
Maak ook heldere afspraken met jouw opdrachtgever over het schoonmaken van de weg. De vervuiler (opdrachtnemer) kan bij ongelukken strafrechtelijk worden vervolgd. Het is immers verboden om de weg zodanig te vervuilen dat hierdoor gevaar kan ontstaan. De politie en wegbeheerders zien hier nauwlettend op toe

Modderbrochures provincies
Als er een zeer verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan door ernstige vervuiling van de weg, neem dan direct contact op met de wegbeheerder. Wegbeheerder en veroorzaker kunnen samen afspreken wat te doen. Diverse provincies en het Waterschap Hollandse Delta hebben modderbrochures ontwikkeld (zie bijlagen) met aanwijzingen voor het plaatsen van modderborden en contactgegevens per gemeente.