Cat D4 bulldozer onderhoud

Meer oudere werknemers, laag verzuim

Datum: 15 september 2021
Laatst bijgewerkt: 16 september 2021
Het aandeel oudere werknemers in de cumelasector blijft stijgen. Inmiddels is 19 procent ouder dan 55 jaar. Dat is al 3 procent meer dan in de hele agrarische sector. Het verzuimpercentage was vorig jaar 4,4 procent en dat is relatief laag. Echter, wel 0,6 procent hoger dan in 2019.

Deze cijfers zijn afkomstig uit het jaarlijkse onderzoek naar veilig, gezond en vitaal werken dat Stigas doet in de aangesloten sectoren. Een onderdeel daarvan zijn ook de werkenden die onder de cao Groen, Grond en Infrastructuur vallen. Uit de rapportage over de ontwikkelingen in 2020 komen nog een aantal opvallende zaken naar voren.

Opvallend is dat in de cumelasector relatief weinig jongeren werken. In de hele agrarische sector is de leeftijdsgroep tot 24 jaar 35 procent van alle werkenden. In onze sector is dat 25 procent. Gelukkig is dit aandeel wel gegroeid, want in 2019 was dit nog 22 procent van alle werknemers. Het hoge aandeel in andere sectoren komt waarschijnlijk doordat hier ook de scholieren onder vallen die in de tuinbouw werken.

Zorgwekkend kun je het noemen dat in de categorieën van 25 tot 55 het aandeel daalt. Dit duidt er op dat personeelsleden de sector verlaten. In elk leeftijdsklasse nam het aantal werknemers af met 2 procent.

Andere opvallende zaken zijn dat:

  • Het verzuimpercentage is met 4,4 procent duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde, maar wel stijgend. Ditzelfde geldt voor de verzuimfrequentie.
  • Het grootste verzuim komt duidelijk voor bij de oudste werknemers. In de groep van 56 jaar en ouder lag dit zelfs boven de 10 procent.
  • Ongeveer 45 procent van het verzuim ontstaat als gevolg van klachten aan het bewegingsapparaat, denk aan rug, schouder en nekklachten.
  • Opmerkelijk is de hoge tevredenheid met het werk. 97 procent van de werknemers geeft aan dat ze werk hebben dat past en 95 procent vindt de sfeer goed.
  • Gebrek aan carrière mogelijkheden is voor veel mensen wel een domper blijkt. Bijna de helft van de mensen geeft aan niet voldoende te kunnen doorstromen. Bij 50-plussers is dit zelfs 62 procent.

Alle uitkomsten en getallen vind je in bijgaande factsheet.