N484

Landbouwverkeer weer over N484

Datum: 10 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 12 juni 2020
Door: Hero Dijkema
Na groot onderhoud aan de N484 tussen Leerdam en Zijderveld mag het landbouwverkeer vanaf 2022 op de hoofdrijbaan rijden. Landbouwverkeer hoeft dan niet meer over de te smalle parallelwegen en door Schoonrewoerd te rijden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid op de parallelwegen en de dorpskernen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben eind mei groen licht gegeven voor groot onderhoud aan de N484 in de gemeente Vijfheerenlanden. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2022 zijn afgerond. Een belangrijke verbetering voor de verkeersveiligheid is dat dan het landbouwverkeer op de hoofdrijbaan van de N484 mag rijden.

Cumela heeft al lang gepleit voor openstelling van de N484 voor landbouwverkeer en is dan ook blij dat de provincie Utrecht dit besluit heeft genomen. Tijdens de inloopkomst over de N484 op 12 februari 2020 heeft Cumela nog aangedrongen op openstelling voor landbouwverkeer. Maar ook omwonenden en het Waterschap Rivierenland willen het landbouwverkeer van de parallelwegen langs de N484 weren.

Conflicten
Ook de provincie Utrecht onderkent dat de parallelwegen te smal zijn en tot conflicten leidt tussen landbouwverkeer en fietsers en aanwonenden. Aanvankelijk ging de provincie Utrecht nog uit van verbreding van de parallelweg in Leerdam. Maar dit heeft grote ruimtelijke en financiële gevolgen. Op het noordelijke deel van de N484 is landbouwverkeer al toegestaan, waardoor de kern van Zijderveld wordt vermeden.

Gelijktijdig met het groot asfaltonderhoud wordt ook een aantal wegaanpassingen uitgevoerd. Het gaat hierbij onder andere om:

  • Het verbreden van de hoofdrijbaan tussen Leerdam en Schoonrewoerd.
  • Het aanleggen van rotondes op de aansluitingen van Hoogeind en  Overboeicop.
  • Het aanbrengen van bermverharding en het gedeeltelijk plaatsen van een houten geleiderail langs de hoofdrijbaan.
  • Het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen en het instellen van een spitsmaatregel op de parallelweg van de Schaikseweg.
  • Het landbouwverkeer op de gehele hoofdrijbaan van de N484 toe te staan.

Meer informatie over het project kun je  vinden op website N484 Leerdam - Zijderveld van de provincie Utrecht. https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/wegenprojecten/n484-leerdam-zijderveld