kenteken goedkeuring registratie landbouwvoertuigen RDW

Koop alleen geregistreerd nieuw materieel

Datum: 4 augustus 2021
Laatst bijgewerkt: 22 november 2022
Door: Hero Dijkema
Koop vanaf 1 juli 2021 alleen nog nieuwe landbouwvoertuigen die al geregistreerd zijn bij de RDW en laat de verkoper het voertuig op naam zetten. Doe je dit niet, dan moet je zelf regelen dat het voertuig is goedgekeurd en geregistreerd. De uitkomst is onzeker en kost veel tijd en moeite. Laat deze verantwoordelijkheid daarom bij de verkopende partij liggen adviseert Hero Dijkema van Cumela.

Vanaf 1 juli 2021 kunnen nieuwe landbouwvoertuigen met bouwjaar 2021 alleen nog worden geregistreerd bij de RDW via het reguliere registratieproces. Dat kan alleen als deze nieuwe voertuigen beschikken over een bewijs van goedkeuring. Registratie van nieuwe landbouwvoertuigen met bouwjaar 2021 door de eigenaar via de website van RDW, kan vanaf 1 juli 2021 niet meer. Bestaande landbouwvoertuigen met bouwjaar 2020 of ouder kunnen nog wel zonder goedkeuringsbewijs door de eigenaar zelf worden geregistreerd.

Hiermee komt er een einde aan de ingroeiperiode van de registratie van nieuwe landbouwvoertuigen van de categorieën T (landbouwtrekkers op wielen), C (landbouwtrekkers op wielen), R (landbouwaanhangwagens voor transport) en S (getrokken werktuigen). Vanaf 1 juli 2021 controleert de RDW of nieuwe landbouwvoertuigen een bewijs van goedkeuring hebben en daarmee aan de voertuigeisen voldoen voor het rijden op de weg.

Bouwjaar 2021
Ook landbouwvoertuigen met bouwjaar 2021 die gekocht en in gebruik genomen zijn vóór 1 juli 2021 en nog niet zijn geregistreerd bij RDW, moeten nu ook een bewijs van goedkeuring hebben. Het is dan zaak dat de fabrikant of leverancier alsnog zorgt voor een goedkeuringsbewijs. De goedkeuring van landbouwvoertuigen is namelijk al verplicht vanaf 1 januari 2018. De praktijk is helaas dat een deel van de getrokken landbouwvoertuigen vanaf 2018 nog steeds zonder goedkeuring zijn afgeleverd.

Reguliere registratieproces
De aanvrager moet bij het reguliere proces aantonen dat het voertuig voldoet aan de goedkeuringsvoorschriften. Dit kan door middel van een bewijs van goedkeuring, een zogenaamd Certificaat van Overeenstemming (CvO) ingeval van Europese typegoedkeuring of een Nederlands Individueel Goedkeuringscertificaat (IGC) bij goedkeuring door de RDW. Als één van deze goedkeuringsbewijzen er niet zijn, moet het voertuig technisch beoordeeld worden bij een keuringsstation van de RDW.

Voor nieuwe landbouwtrekkers is het goedkeuringsbewijs geen probleem. Landbouwtrekkers moeten al vele jaren beschikken over een Europese typegoedkeuring. Het CvO is daarbij het bewijs dat de tractor (categorie T en C) een Europese goedkeuring heeft.

Koop landbouwtrekkers met de juiste maximumconstructiesnelheid
Met de controle op de goedkeuringsplicht van nieuwe landbouwvoertuigen, is het belangrijk een landbouwtrekker met de juiste constructiesnelheid te kopen. De constructiesnelheid is bepalend of een landbouwtrekker APK- en tachograafplichtig is. Landbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van 40 km/u of minder zijn niet APK- en tachograafplichtig.

Als je een nieuwe landbouwtrekker koopt staat constructiesnelheid vermeld in het CvO. Ook aan het voertuigcategorie kun je zien of het snelle tractor is. Staat er als voertuigcategorie T1b, dan betekent de ‘b’ erachter dat de maximumconstructiesnelheid meer dan 40 km/u is. Is het een landbouwtrekker met voertuigcategorie T1a, dan betekent de ‘a’ dat de maximumconstructiesnelheid 40 km/u is.

De constructiesnelheid wordt overgenomen in het kentekenbewijs, net als de voertuigcategorie. Koop je een nieuwe 50 km/u-trekker, dan komt er 50 km/u als constructiesnelheid in het kentekenbewijs te staan. Als je dit naderhand wilt wijzigen, dan moet de tractor eerst worden begrensd en vervolgens moet je naar een keuringstation van RDW ter controle. Om dit te voorkomen: koop direct de tractor met de juiste constructiesnelheid. Ook van al geregistreerde snelle landbouwtrekkers met een kentekenbewijs, kan de maximumconstructiesnelheid alleen worden aangepast in het kentekenbewijs, na keuring door de RDW.

Goedkeuring getrokken materieel
Getrokken voertuigen (categorieën R en S) moeten dus al vanaf 1 januari 2018 zijn goedgekeurd, voordat zij in het verkeer worden gebracht. De praktijk is echter dat een deel van het nieuwe getrokken materieel nooit is goedgekeurd door de RDW. Door het ontbreken van de registratieplicht is hierop nooit actief toegezien.

Fabrikanten en leveranciers van nieuwe getrokken materieel zullen vanaf 1 juli 2021 dus moeten zorgen voor goedgekeurde landbouwvoertuigen. De meeste getrokken voertuigen zullen een IGC van de RDW hebben. Inmiddels komen er ook langzamerhand meer getrokken landbouwvoertuigen die beschikken over een Europese typegoedkeuring. Deze aanhangwagens hebben ook een CvO, net als landbouwtrekkers.

Versnelde inschrijving
Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om landbouwvoertuigen te registreren via versnelde inschrijving. Dit kan alleen door bedrijven (fabrikanten, importeurs en leveranciers) die beschikken over de bevoegdheid ‘Versnelde Inschrijving’. Nieuwe en ongebruikte voertuigen met een Europese typegoedkeuring of een nationale (kleine serie) typegoedkeuring op basis van het Certificaat van Overeenstemming (CvO) kunnen ingeschreven worden zonder fysieke beoordeling door de RDW.

Mobiele machines
Nieuwe mobiele machines (MM, categorie U) met bouwjaar 2021 kunnen nog tot 1 oktober 2021 door de eigenaar via de website van RDW worden ingeschreven. De RDW werkt momenteel aan een systeem van nationale typegoedkeuring van mobiele machines. Daarmee hoeft RDW niet ieder voertuig individueel meer te keuren zoals nu nog het geval is. Ook kunnen mobiele machines straks versneld worden ingeschreven. Mobiele machines die voor 1 oktober door de eigenaar worden geregistreerd, komen in het kentekenregister als motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS, categorie Z) en niet als mobiele machine.

Cumela Nederland

Hero Dijkema

Beleidsmedewerker (land)bouwverkeer en vervoer