Sfeer

Hoe gaat waterschap emissies aanpakken?

Datum: 8 juni 2021
Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021
Door: Nico Willemsen
Ook de waterschappen gaan aan de slag met het reduceren van emissies en dat kan gevolgen hebben voor jouw werk. Grijp daarom de kans om je 17 juni van 13:00 tot 15:00 bij te laten praten, zodat je weet wat er speelt en wat er op je af gaat komen.

De ontwikkelingen op het gebied van emissiereductie gaan in de nabije toekomst bij opdrachten van waterschappen een steeds grotere rol gaan spelen. Daarom organiseert het platform (Samenwerking Waterschap Werken) een informatiebijeenkomst over de toekomst van de waterschapsmarkt en Schoon en Emmissieloos Bouwen (SEB). Laat je bijpraten en weet wat je in de toekomst kunt verwachten. 

Aanmelden kan tot 17 juni

Op dinsdag 15 juni worden de inloggegevens verstuurd. Meld je je na 15 juni aan, dan ontvang je de inloggegevens direct na aanmelding.

Voor wie
Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers en duurzaamheidsadviseurs van waterschappen en van marktpartijen die voor de waterschappen werken.

Programma

  • 13:00 Opening door Henkjan van Meer (Unie van Waterschappen)
  • 13:10 Interactief deel via Mentimeter door Meinke Schouten  (Unie van Waterschappen)
  • 13:20 Presentatie door Tobias Stöcker (GMB) over het Emissieloos Netwerk Infra
  • 13:45 Pauze
  • 13:55 Presentatie door Jan Baltissen (duurzaamheidsadviseur van het HWBP) over emissieloos bouwen bij dijkversterkingen van het HWBP
  • 14:15 Presentatie door Jarno de Jonge (waterschap De Dommel / portefeuillehouder Emissieloos bouwen in werkgroep Duurzaam Opdrachtgeverschap van het Platform WaterschapsWerken (PWW)) over de resultaten van de enquête emissieloos/emissiearm werken onder de leden van het PWW
  • 14:30 Presentatie door Nico Willemsen (Cumela) over de Groene Koers en de relevantie hiervan voor de waterschapsmarkt
  • 14:40 Hoe nu samen verder door Henkjan van Meer
  • 14:45 Interactief deel via Mentimeter door Meinke Schouten
  • 14:55 Afsluiting

Achtergrond
Een onderdeel van de nieuwe wettelijke afspraken rond het terugdringen van stikstofemissies in Nederland is het reduceren van deze emissies in de bouw. Ook in het Klimaatakkoord zijn hierover afspraken gemaakt en is een doelstelling vastgelegd. Ook de waterschappen moeten deze doelstelling in hun opdrachtverlening naar de markt realiseren.

Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het traject opgestart om te komen tot een routekaart voor Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). De Unie van Waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) participeren in dit traject namens de waterschappen.

Bij het uitvoeren van de afspraken rondom het reduceren van emissies in de bouw is samenwerking essentieel. Zowel tussen de waterschappen onderling als met medeoverheden en andere partijen in de bouwsector.