gewasbescherming

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen gedaald

Datum: 19 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 19 januari 2022
Door: Toon van der Stok
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen was in 2020 ruim 11 procent minder dan in 2016. De dosering per ha nam af met 13,4 procent maar er werd wel op 15.000 ha meer gespoten. In nagenoeg alle gewassen was sprake van een daling. In de snijmais waar veel loonwerkers het spuitwerk doen, daalde het gebruik van 236.000 kilo naar 160.000 kilo.

De cijfers zijn afkomstig van het vierjaarlijks onderzoek dat het CBS doet naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In dit geval zijn de cijfers van 2020 vergeleken met die van 2016. Daar zit waarschijnlijk ook een jaarinvloed in omdat 2020 een erg droog jaar was. Dat zal een positieve invloed hebben gehad op het gebruik van schimmelbestrijders. De cijfers uit 2020 passen echter wel in de dalende lijn in het gebruik die al sinds 2012 te zien is. (zie tabel 1).

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen landbouw

Perioden

Schimmels en bacteriën (x mln kg werkzame stof)

Insecten en mijten (x mln kg werkzame stof)

Onkruid en loofdoding (x mln kg werkzame stof)

Overige middelen (x mln kg werkzame stof)

2020*

2,19

1,34

1,25

0,21

2016

2,74

1,2

1,45

0,23

2012

2,8

1,08

1,69

0,19

*voorlopige cijfers

In de snijmais nam het gebruik af met ruim 32 procent. Deels waarschijnlijk door een lager gebruik per hectare en deels door een daling van het areaal. Deze was echter minder groot dan de daling van de middelen, dus dit geeft aan dat er wel duidelijk minder gespoten is. Een goede ontwikkeling in de noodzaak om het gebruik te beperken.

Een daling is te zien in de meeste gewasgroepen, al zijn er ook een aantal gewassen waar het gebruik juist hoger is. Dit kan echter ook weer worden veroorzaakt door de groei van het areaal. Bijvoorbeeld doordat grasland al dan niet tijdelijk is omgezet in bouwland. Daar wijst ook de 15.000 ha extra waar op gespoten is op. (zie tabel 2)

Gewassen met hoogste gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Perioden

2020* (x 1 000 kg werkzame stof)

2016 (x 1 000 kg werkzame stof)

Pootaardappelen

1052

827

Leliebollen

601

755

Consumptieaardappelen

600

936

Zetmeelaardappelen

525

502

Tulpen (open grond)

385

360

Suikerbieten

363

273

Zaai-uien

356

414

Peren

195

272

Snijmaïs

160

236

Wintertarwe

134

201

Appels

131

227

Poot- en plantuien

115

117

Zomergerst

34

30

Narcissen

26

22

Hyacinten

24

28

*voorlopige cijfers