Spuit

Coulanceregeling licentieverlengingen bewijs van vakbekwaamheid aangepast

Datum: 17 februari 2021
Laatst bijgewerkt: 17 februari 2021
Door: Maurice Steinbusch
Is je bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 verlopen of verloopt deze binnenkort, en heb je vanwege de coronabeperkingen niet voldoende bijscholingsbijeenkomsten kunnen volgen? Dan kan je gebruik maken van de coulanceregeling. Deze regeling is recent aangepast. Volg je ontbrekende kennisbijeenkomsten daarom vóór 1 mei 2021!

Val jij binnen de coulanceregeling dan kan je jouw werkzaamheden conform je bewijs van vakbekwaamheid tot nadere communicatie blijven uitoefenen. De regeling geldt voor alle licenties (vakbekwaamheidsbewijzen) gewasbescherming, mollen/woelrattenbestrijding en knaagdierbeheersing met een einddatum 16 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Personen met deze licenties mogen hun ontbrekende kennisbijeenkomsten volgen tot 1 mei 2021.

Verlening vanaf oorspronkelijke einddatum
Wanneer je voldoende kennisbijeenkomsten volgt, wordt je licentie verlengd met ingang van de oorspronkelijke einddatum. Voor licenties met een vervaldatum buiten de genoemde periode geldt de coulance regeling niet. Zie voor meer informatie: www.erkenningen.nl


Diverse soorten kennisbijeenkomsten
Overheid, Bureau Erkenningen, onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven waaronder Cumela hebben afgelopen maand de voortgang van de verlenging besproken. Afgesproken is de huidige coulanceregeling (tot 1 januari) eenmalig te verlengen tot en met 30 april 2021. We hebben bovendien afgesproken de innovatie, aanbod en diversiteit aan kennisbijeenkomsten te bevorderen: volledig online, webinars en bijeenkomsten. Heb jij een bewijs van vakbekwaamheid? Maak dan gebruik van deze digitale mogelijkheden om jouw kennis up-to-date te houden.