doppen, spuiten, slagboom

Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren, wanneer is dat nodig?

Datum: 15 januari 2020
Laatst bijgewerkt: 4 maart 2020
Door: Maurice Steinbusch
Beschik je over een Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren (BvV Adviseren) dan moet je voor 1 april 2020 een verlengingsbijeenkomst volgen. Uit de vragen die gesteld worden aan de Ondernemerslijn blijkt dat hier veel onduidelijkheid over bestaat. Ook hebben we voor je samengevat wanneer je een dergelijk bewijs van vakbekwaamheid nodig hebt.

Het BvV Adviseren levert veel vragen op zo blijkt uit de telefoontjes die binnenkomen bij de Ondernemerslijn. Allereerst is het lang niet altijd duidelijk wanneer medewerkers hier wel over moeten beschikken en wanneer dat niet hoeft. Om antwoord op die vraag te kunnen geven geldt de volgende hoofdregel: binnen cumelabedrijven die gewasbeschermingsmiddelen toepassen (en daarbij middelen meeleveren) hebben personen géén BvV Adviseren nodig.  

Wij hebben het in een tabel voor je samengevat:

Soort werkzaamheden als cumelabedrijf

Welk Bewijs van Vakbekwaamheid (BvV)  is vereist?

Situatie A:

Verrichten van bespuitingen (inclusief meeleveren middelen, bepalen aanpak, middelenkeuze)

 

BVV Adviseren is niet verplicht. Als dienstverlener en daadwerkelijk toepasser heeft het cumelabedrijf contact met de teler over de uitvoering van de gewasbescherming (inclusief middelenkeuze). Dit wordt niet gezien als adviseren, maar als toepassen.

Wat is dan wel nodig?:

  • Eén persoon binnen het bedrijf die de gewasbescherming aanstuurt dient te beschikken over BvV Bedrijfsvoeren (ook wel licentie 2 genoemd).
  • Medewerkers die gewasbescherming uitvoeren dienen te beschikken over BvV Uitvoeren (in de praktijk ook wel licentie 1 genoemd).

Het betekent dat personen binnen cumelabedrijven die alleen toepassen (incl. middelenkeuze bepalen, middelen meeleveren) alleen hoeven te beschikken over de BvV's Uitvoeren en Bedrijfsvoeren (spuitlicenties 1 en 2).

De VKL-norm (versie 2020) stelt geen extra vakbekwaamheidseisen voor personen binnen bedrijven die gewasbescherming uitvoeren (en middelen meeleveren).

Situatie B: 

Het bedrijf is VKL-G gecertificeerd (leveren van middelen zonder toepassing en minder dan 1.500 kg op jaarbasis).

BvV Adviseren is nodig voor minimaal één persoon binnen het VKL-G gecertificeerde bedrijf. In de VKL-norm (versie 2020) is dit opgenomen.

Situatie C:

Het bedrijf is CDG-gecertificeerd (leveren van middelen en adviseren zonder toepassen en meer dan 1.500 kg op jaarbasis).

BvV Adviseren is nodig voor elke voorlichter die werkt binnen een CDG-gecertificeerd bedrijf.

Achtergrond
Het BvV Adviseren is 1 januari 2019 ingevoerd voor iedereen die advies geeft over gewasbescherming. Het betreft dan hoofdzakelijk voorlichters, verkopers van middelen en teeltbegeleiders. Beschik je over een BvV Adviseren dan is goed om er rekening mee te houden dat je vóór 1 april 2020 de eerste van in totaal vijf verlengingsbijeenkomsten volgt. Op de website van Bureau Erkenningen (www. erkenningen.nl) kun je in een persoonlijke omgeving (Mijn Bureau Erkenningen) precies zien welke bijeenkomsten je al gevolgd hebt en welke en wat voor soort bijeenkomsten er nog gevolgd moeten worden.   

Meer informatie
Twijfel je nu nog of je wel of geen BvV Adviseren nodig hebt of wil je weten of je een verlengingsbijeenkomst moet volgen neem dan gerust contact op met de Ondernemerslijn.  Dat kan via 033 247 49 99 of [email protected]