geld

Betaaltermijn: verplicht 30 dagen

Datum: 30 juni 2022
Laatst bijgewerkt: 30 juni 2022
Door: Geralde Bouw-Van de Bunt
Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel dat de wettelijke betaaltermijnen verkort. Het is vanaf 1 juli 2022 verplicht dat grote bedrijven de rekeningen van mkb-ondernemers binnen 30 dagen moeten (gaan) betalen. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangsregeling van een jaar.

Volgens de oude wet uit 2017 mogen grote bedrijven de betaaltermijn van dertig dagen voor mkb’ers oprekken tot maximaal zestig dagen, als dit in de voorwaarden wordt vastgelegd. Gebleken is dat grote bedrijven veel gebruik maken van deze uitzondering, wat weer grote invloed heeft op de cashflow en het werkkapitaal. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt een betalingstermijn langer dan 30 dagen verboden, ook als deze contractueel is vastgelegd. Hierbij is wel een overgangsregeling opgenomen waarbij voor lopende overeenkomsten een overgangsregeling geldt van één jaar. Dit betekent dat wanneer de betalingstermijn via het contract is opgerekt naar 60 dagen, deze betalingstermijn nog gebruikt mag worden tot 1 juli 2023.

Voor wie geldt het?

De voorgeschreven betalingstermijn geldt alleen tussen grote bedrijven en het mkb, dus niet tussen mkb-bedrijven onderling.

Wat is een grote opdrachtgever?

Om te bepalen of een onderneming groot is wordt aangesloten bij de definitie uit het jaarrekeningrecht. Een grote onderneming voldoet op twee achtereenvolgende balansdata aan ten minste twee van deze criteria:

  • de waarde van de activa is groter dan 20 miljoen euro;
  • de netto omzet is groter dan 40 miljoen euro;
  • het gemiddeld aantal werknemers is groter dan 250 werknemers.
Wat is een mkb-bedrijf?

Je bent een mkb-ondernemer volgens het jaarrekeningenrecht, wanneer een onderneming voldoet op twee achtereenvolgende balansdata aan ten minste twee van deze criteria:

  • de waarde van de activa is kleiner dan 20 miljoen euro;
  • de netto omzet is kleiner dan 40 miljoen euro;
  • het gemiddeld aantal werknemers is kleiner dan 250 werknemers.
Wat als een grote opdrachtgever zich niet aan deze 30 dagen houdt?

Betaalt de opdrachtgever toch pas na de voorgeschreven 30 dagen? Dan mag je als mkb-aannemer de wettelijke handelsrente in rekening brengen over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Op dit moment is de wettelijke handelsrente 8% per jaar.