Belastingadvies en subsidies

Als ondernemer koersen of dobberen?

Datum: 2 mei 2018
Laatst bijgewerkt: 5 mei 2021
Door: Richard Wolting
Als je niet weet waar je naartoe wil, zijn alle richtingen goed. Maar ondernemen is méér dan dat. Ondernemers hebben een doel en willen daar zonder omwegen op aan koersen. Hoe is dat in jouw bedrijf? Wil jij betere keuzes maken voor groei, consolidatie of specialisatie? Slimmer financieren? Meer verdienen met minder omzet? Of betere kostenbeheersing? Deelnemers aan Cumela Kompas blijken beter voorbereid op hun doel af te koersen dan ondernemers die alleen hun cijfers met de accountant bespreken. Want ken jij de kengetallen uit de cumelasector? Bijvoorbeeld de gemiddelde brutomarge per medewerker in het grondverzet of agrarisch loonwerk? De machinekosten? Financieringskosten? Weet jij of je beter of slechter presteert…?

De kengetallenvergelijking Cumela Kompas biedt jou als ondernemer een heldere blik op de financiële kengetallen van de cumelasector. We maken in de analyse onderscheid tussen agrarische loonbedrijven, grondverzet-, cultuurtechnische en gemengde bedrijven en transportbedrijven. Jaarlijks doen ruim 500 ondernemers en accountants mee aan de analyse.

Inzicht in het rendement
Deelname geeft jou inzicht in de prestaties van jouw bedrijf ten opzichte van de getallen uit de cumelasector en, anoniem, vergelijkbare bedrijven. Zo krijg je zicht op jouw rendement, op de arbeids- en machinebenutting en op jouw financiële positie. Cumela Kompas levert je als ondernemer informatie over je sterke, maar ook over de verbeterpunten van jouw bedrijf. Jij kunt met die verschillen direct aan de slag om jouw bedrijfsprestaties te verbeteren. De analyse helpt jou gericht om een haalbare koers uit te stippelen en Cumela Kompas is een uitstekende ‘second opinion’ die ook jouw accountant richting geeft.


Ervaringen met Kompas
Albert en Wilma Schimmel van Schimmel Overberg B.V. zijn bijvoorbeeld zeer enthousiast over hun deelname: “De bedrijfskundig adviseurs van Cumela Advies belichten de cijfers anders dan de accountant. Door de kennis van de sector - de kengetallen – kunnen we ook dieper ingaan op de cijfers. Aan de hand van kostenverhoudingen gaan we in op de benutting van arbeid en machines. We krijgen veel meer gevoel bij de cijfers uit de jaarrekening. De cijfers gaan echt leven en we kunnen er wat mee in ons bedrijf, bijvoorbeeld de vinger op de zere plek leggen.”

“Een ander voordeel om mee te doen, is voor ons het jaarlijkse gesprek met de adviseur bedrijfskundige zaken. Met elf werknemers hebben we een relatief klein bedrijf. Het betekent dat alles uiteindelijk op ons terechtkomt: de planning, de aansturing van de jongens en de administratie. We doen dingen, omdat we ze al jaren zo doen. We zijn vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf. Tijdens het gesprek over onze organisatie en de kengetallen worden we aan het denken gezet. Ook is het prettig om te zien dat de uitkomsten overeenkomen met ons gevoel. Voor ons zit de meerwaarde om mee te doen aan Cumela Kompas in het gesprek met onze Cumela-adviseur bedrijfskundige zaken. Een adviseur met kennis van zaken die ons het goede gevoel geeft en ons motiveert om verbeterpunten op te pakken.”

Doe je mee? 
Deelname aan Cumela Kompas is kosteloos. Wil jij ook meedoen? Bel de Cumela Ondernemerslijn via 033-2474999 of mail naar [email protected].