Financiën

10 belangrijkste veranderingen na Prinsjesdag

Datum: 17 september 2020
Laatst bijgewerkt: 18 september 2020
Door: André de Swart
Wat betekent de miljoennota voor jou als ondernemer. André de Swart, van Cumela Advies, zet de belangrijkste veranderingen voor je op een rij. Deze werden samengesteld uit de troonrede, Prinsjesdagstukken en kabinetsplannen 2021.

Wil je een meer globaal beeld krijgen van informatie uit de miljoenennota die belangrijk is voor de cumelasector? Klik dan hier.

1. Verlaging basistarief inkomstenbelasting
Aanpassing basistarief voor de inkomstenbelasting: het basistarief voor de inkomstenbelasting gaat in 2021 omlaag. Deze eerste schijf daalt van 37,35% tot 37,10%. Dit tarief geldt voor alle inkomens tot € 68.507. Dit geldt voor iedereen die inkomstenbelasting betaalt

2. Wijziging tarief vennootschapsbelasting
Het lage Vpb-tarief van de vennootschapsbelasting gaat in 2021 omlaag van 16,5% naar 15%. Meer mkb-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage Vpb-tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 gaat deze grens verder omhoog naar € 395.000. dit geldt dus voor ondernemers in een BV.

3. Verhoging van de algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting is een korting op je inkomensbelasting en de premie volksverzekeringen. In 2021 komt op de geplande verhoging een extra verhoging. Hoeveel korting je krijgt, hangt af van je inkomen.

4. Zelfstandigenaftrek stapsgewijs omlaag
Vanaf 2021 gaat deze aftrekpost omlaag. In 2021 kan je € 6.670 aftrekken van je winst. De aftrek wordt de jaren erna stapsgewijs verlaagd tot en met € 3.240 in 2036. Als de zelfstandigenaftrek omlaag gaat, betaal je meer belasting. Tegelijkertijd zijn er andere belastingmaatregelen waardoor je weer minder belasting betaalt. Zoals een lager basistarief voor de inkomstenbelasting en hogere heffingskortingen. Met deze belastingmaatregelen wil de overheid het fiscale verschil tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

5. Verhoging van de overdrachtsbelasting
Koop je een bedrijfspand voor eigen gebruik? Dan betaal je 8% overdrachtsbelasting in 2021. Voorheen was dat 6%.

6. Verhoging tarief innovatiebox
Maak je winst met innovatieve activiteiten? Als je winst maakt met innovatieve activiteiten, hoef je over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting (vpb) te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7%, en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%.

7. Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Vanwege de coronacrisis helpt het kabinet werkgevers om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting: de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als je een investering doet, zoals de aankoop van een nieuwe machine, krijg je korting die je kan verrekenen via de loonheffing. Details over deze regeling worden nog verder uitgewerkt.

8. Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
 Ben je een kleine werkgever en beëindig je jouw bedrijf door ziekte of pensionering? Dan heb je vanaf 2021, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding voor je werknemers. De compensatie geldt ook wanneer je bedrijf stopt door je overlijden.

9. Beperking vrije ruimte fiscaal loon in 2021
Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon wordt in 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%. De vrije ruimte is het deel van de totale loonsom dat je kunt gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers, zoals kerstpakketten, cursussen en reiskosten. De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 gaat in 2021 terug naar 1,7%. In 2020 was dit percentage tijdelijk 3% in verband met de coronamaatregelen. De vrije ruimte is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR).

10. Korting bijtelling auto’s op zonne-energie
Ook voor auto’s op zonne-energie (met zonnepanelen) geldt in 2021 een korting op de bijtelling. Deze korting is 10% op de bijtelling over de volledige aanschafwaarde van de auto. De korting op de bijtelling voor elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden gaat in 2021 van 14% naar 10%. Voor elektrische auto’s is die korting maximaal € 6.300. Voor een waterstofauto of een zonnecelauto geldt er geen maximum.

Andere zaken die van belang zijn cumelaondernemers:
Hoewel dit waarschijnlijk al bekend is noemen we het toch nog even. Het plan van het ministerie is om in 2021 definitieve regels voor de normen van PFAS in grond en bagger op te stellen. De basis daarvoor worden de onderzoeken die nu uitgevoerd worden.

Registratie en dronebewijs voor vliegen met drones
Er komen nieuwe Europese regels voor het vliegen met drones. Zakelijke dronevliegers kunnen na de invoering van de nieuwe regels op 31 december 2020 nog een jaar doorwerken op basis van een huidige ontheffing of vergunning. Wel zijn ze verplicht om op 31 december 2020 ingeschreven te staan in het nieuwe Europese droneregister.


Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan BENG
Alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen.

Heffing voor vrachtwagens vanaf 3.500 kg
Rijd je met een zware vrachtauto? Er komt een vrachtwagenheffing voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg. Rijdt een vrachtwagen op een weg waar de heffing geldt, dan registreert een on-board unit de afgelegde kilometers. De heffing geldt voor alle snelwegen in Nederland en een aantal regionale en lokale wegen. De heffing geldt niet voor mobiele kranen en landbouwtrekkers.

Stijging van ODE-Heffing
In 2021 en 2022 stijgt de Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE). Je betaalt dan een hogere ODE-heffing op elektriciteit en aardgas aan je energieleverancier. Je betaalt ODE per verbruikte kWh elektriciteit of m3 gas. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bedrijven vanaf 2020 meer gaan bijdragen aan de ODE dan huishoudens.

Heb je nog een onderwerp gemist wat hier echt bij hoort te staan dan horen we graag van je. Bel of mail daarvoor naar mij, André de Swart. Mijn gegevens vind je rechts naast het artikel. 

  • Voor meer informatie over de Miljoenennota kun je terecht op de site van de Rijksoverheid.
  • Voor een globaal beeld van de plannen van het kabinet voor 2021 klik hier