Bermen maaien maaiarm_preview.jpg

Niet meer werken op de vluchtstrook tenzij…

Datum: 31 januari 2024
Laatst bijgewerkt: 1 februari 2024
Door: Nico Willemsen
Bouwend Nederland wil in samenwerking met andere organisaties zoals Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland en de VHG extra afspraken maken over het werken op de vluchtstrook. Gezamenlijk willen ze aanvullende afspraken maken met Rijkswaterstaat om het werken veiliger te maken. Vanaf volgende week zijn er vier informatieochtenden om de nieuwe werkwijze te bespreken.

Naar aanleiding van een aantal zeer ernstige ongevallen op vluchtstroken op autosnelwegen in 2023, is door de verkeersmaatregelenaannemers binnen Bouwend Nederland het initiatief ontstaan om aanvullende afspraken te maken over het werken op de vluchtstrook. Om dit statement kracht bij te zetten is de samenwerking gezocht met de andere organisaties. Doel is om zo snel als mogelijk een nieuwe norm in te voeren dat er geen geen werkzaamheden meer worden verricht op de vluchtstrook als er geen aanvullende maatregelen zijn genomen. Daarmee wordt een bredere invulling gegeven aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw “Reductie aanrijdgevaar” en ook een duidelijk signaal naar buiten toe afgegeven dat de veiligheid van de wegwerkers randvoorwaardelijk is. 

De opdrachtgever en opdrachtnemer hebben hierin volgens de initiatiefnemers samen een verantwoordelijkheid..Verder verwachten zij de medewerking van RWS bij de eerste aanzet tot het toepassen van de arbeidshygiënische strategie. Naast de medewerking verlangen de partijen ook een proactieve rol van RWS bij het vergewissen of werkzaamheden veilig uitgevoerd worden. Naar aanleiding van een marktconsultatie van RWS in november vorig jaar heeft RWS inmiddels ook een aantal uitgangspunten gelanceerd voor het veilig(er) werken op de vluchtstrook en dit is een eerste goede stap. Van de branche mag RWS uiteraard ook een proactieve houding verwachten in het meedenken en aandragen van veilige(re) oplossingen.

In aanloop naar de norm “niet meer werken op de vluchtstrook” zijn nu al extra maatregelen nodig om het werk voor kortstondige werkzaamheden op de vluchtstrook veiliger te maken. Deze extra maatregelen zijn gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en zijn aanvullend op de CROW Richtlijn 96a. 

Vanaf 1 april a.s. zijn de maatregelen als volgt:

 1. A-weg met signalering en vluchtstrook (>3m)
  Matrix snelheid op 50 km/u, werkend actieraam en “digitaal zwaailicht”;
 2. A-weg met signalering en vluchtstrook (<3m)
  Aanliggende rijstrook afgekruist, werkend actieraam en “digitaal zwaailicht”;
 3. A-weg zonder signalering en brede vluchtstrook (>3m)
  Niet verantwoord om werkzaamheden op de vluchtstrook te doen*;
 4. A-weg zonder signalering en smalle vluchtstrook (<3m)
  Niet verantwoord om werkzaamheden op de vluchtstrook te doen*.

* Hierin dient de opdrachtgever (RWS) haar verantwoordelijkheid te nemen om samen met de aannemer een andere werkwijze te vinden.

Het doel is geen incidenten of ongevallen meer op de vluchtstrook. Deze maatregelen zijn een eerste aanzet. Het vervolg is verder in gesprek te blijven/gaan met alle stakeholders om verdere concrete acties in gang te zetten.

Alleen samen maken we het werken aan de weg veiliger!

Reactie van Cumela

Cumela verwacht medewerking van RWS om op basis van de uitgangspunten in het statement een veiligere manier van werken langs de weg af te spreken.  Het conflict tussen veiligheid van onze medewerkers en het belang van behoud van doorstroming en voorkomen van verkeersoverlast is ook bij andere wegbeheerders zoals provincies en gemeenten een bekend spanningsveld. Nico Willemsen, beleidsmedewerker Grondverzet & Cultuurtechniek; 'Ik hoop dat dit initiatief de ogen opent van meer wegbeheerders. De werkgroep namens de 5 branches die hiermee bezig was, gaat daarom ook kijken hoe dit bij andere wegbeheerders bespreekbaar kan worden gemaakt. '

Informatiebijeenkomsten

Graag nodigen Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland en VHG je uit voor een informatieochtend over Veilig werken op de vluchtstrook. Cumelaondernemers werken soms als hoofdaannemer, maar ook vaak als onderaannemer op Rijkswegen. Ook in dat geval is deelname aan één van de bijeenkomsten heel waardevol.

Je bent van harte welkom op een van onderstaande dagen, telkens van 9:30 tot 13:00 uur:

 • 8 februari, Van der Valk Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1
 • 12 februari, Van der Valk Rotterdam-Blijdorp, Energieweg 2
 • 13 februari, Van der Valk Utrecht, Winthontlaan 4
 • 14 februari, Van der Valk Eindhoven, Aalsterweg 322