Overzicht van goede afzetting slangbrug

Nadeelcompensatie moet op de schop

Datum: 16 april 2024
Laatst bijgewerkt: 16 april 2024
In titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht is onlangs een zogenaamde nadeelcompensatieregeling opgenomen. Deze regeling vormt een wettelijke basis voor een overheidsinstantie om burgers en bedrijven tegemoet te komen bij schade als gevolg van rechtmatig overheidsoptreden.

Echter, geen enkele mkb-ondernemer heeft kennis van de juridische complexiteit die hierachter schuilgaat. Ik ben jurist en het is werkelijk een vak apart. De procedure is zeer bewerkelijk, met deskundigen die aan beide zijden moeten worden aangewezen, duurt op zijn minst maanden en verschilt bovendien per casus én per overheidsinstantie in de uitkomst. 

Waarom is dat problematisch? In ons land staat de komende jaren een inhaalslag gepland wat betreft het onderhoud van bruggen, wegen, infrastructuur, het elektriciteitsnetwerk, ons waterbeheer, woningbouw en biodiversiteit. Dit is geen kwestie van beleid maar van daadwerkelijk aan de slag gaan en houdt in; omleidingen, borden, zand en bestekken... En waar gewerkt wordt leidt dit vrijwel altijd ook tot ongemak of overlast voor iemand. Dat is onvermijdelijk en tot op zekere hoogte moeten we dat accepteren. Thuis moeten we immers ook wel eens noodzakelijk onderhoud plegen. Maar wanneer de situatie problematisch wordt voor ondernemers, bijvoorbeeld doordat ze niet kunnen werken, zoekt de brancheorganisatie, zoals Cumela, namens getroffen leden overleg met (provinciale) overheden. Waarbij een oplossing altijd de voorkeur geniet.

Helaas is in ons dichtbevolkte, drukke land een oplossing niet altijd haalbaar. Een ondernemer kan hierdoor schade ondervinden. Die schade komt doordat hij bijvoorbeeld ergens niet kan komen, ver moet omrijden of klanten niet kan helpen. Vooral ondernemers die seizoensgebonden werk verrichten hebben dan geen alternatief. De mest moet bijvoorbeeld in een korte periode worden uitgereden. Anders heeft het geen zin en groeit het gewas niet. Hiervoor gelden strikte wettelijke termijnen. Maar als een brug precies in die periode is afgesloten en de ondernemer kan daardoor zijn werk niet doen heeft hij een probleem.  Er ontstaat schade die bij seizoenswerk ook niet meer ingehaald kan worden.

Juist nu we het land hopelijk stevig gaan aanpakken, helpt als de politiek deze regeling vereenvoudigt of een model afspreekt met de meest betrokken branches: wat valt er bijvoorbeeld binnen het ondernemersrisico en wat niet? Een richtlijn hiervoor is handig en voorkomt veel frustratie, onnodige bezwaren en vertragingen en draagt bij aan een beter ondernemersklimaat. Zeker nu de verwachting is dat de komende jaren veel bruggen en viaducten door groot onderhoud afgesloten gaan worden. 

Cumela Nederland

Leo de Boer

Algemeen directeur

Deze brief verscheen op dinsdag 16 april in verkorte vorm in het Financieel Dagblad.