Ecologisch sloten schonen

Laatste demo ecologisch slootschonen

Datum: 25 oktober 2023
Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2023
Door: Maurice Steinbusch
Living Lab Fryslân organiseert op donderdag 26 oktober nog één demo ecologisch slootschonen. Als cumelaondernemer kun je tijdens deze bijeenkomst deelnemen aan een speciale verkorte workshop ecologisch slootschonen. Cumela nodigt je namens Living Lab Fryslân van harte uit om deel te nemen. Geef je snel op, want vol is vol.

Deze vijfde en laatste demo ecologisch slootschonen op 26 oktober vindt plaats in het Friese Tytsjerk en start om 13.30 uur. Volgens wettelijke regels mag je tot 1 november schonen. De bijeenkomst start met de theorie achter het ecologisch schonen en andere natuurvriendelijke varianten van schonen, waarbij volop aandacht is voor flora en fauna. Deze werkwijzen houden uiteraard ook rekening met de doorstroming van het water, maar de focus ligt op de natuurlijke elementen in en rond de sloot.

Een sloot vol leven

Door een simpele aanpassing in het werken met de maaikorf en door een deel van de begroeiing te laten staan, krijgen slootdieren de kans om te vluchten en worden planten zo min mogelijk beschadigd. Dit levert een sloot vol leven op, met een grote variatie aan planten, vogels, vissen, amfibieën en insecten.

Workshop voor cumelaondernemers

Cumelaondernemers kunnen zich aanmelden voor een verkorte workshop ecologisch slootschonen. Na de demo in het veld kun je meedoen met de workshop. Van een ervaren loonwerker leer je de do’s en don’ts. Ook kun je zelf plaatsnemen op de kraan/tractor om een stukje te schonen, zodat je dit in de praktijk op de juiste wijze kunt toepassen.

Aanmelden

Deelname is kosteloos, maar vol = vol! Meld je daarom snel aan via onderstaande link.