Grondverzet

Een gezonde eigenvermogenspositie!

Datum: 27 oktober 2022
Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2022
Cumelabedrijven hebben een zeer gezonde eigenvermogenspositie, die afgelopen jaar nog verder is verbeterd. Dankzij de goede resultaten steeg die gemiddeld met bijna twee procentpunten naar 39,9 procent, ruim boven de minimumeis van 30 procent die banken stellen.
Grondverzet

Naast een goed resultaat en een ruime liquiditeitspositie is het hebben van voldoende eigen vermogen belangrijk voor een gezond bedrijf. Eventuele tegenvallers kunnen dan gemakkelijker worden opgevangen. Ook voor financiers is dit een belangrijk kengetal. “Gemiddeld staan de cumelabedrijven er anno 2022 goed voor”, concludeert Dieuwer Heins, adviseur Financiën en Bedrijfsontwikkeling, op basis van de eerste voorlopige jaarcijfers over 2021.

Gemiddeld komt de solvabiliteit uit op 39,9 procent. Het betekent dat van de totale balanswaarde aan gebouwen, machines, voorraden, debiteuren en liquide middelen bijna veertig procent is gefinancierd met eigen vermogen. Een gemiddeld cumelabedrijf heeft een balanswaarde van € 3.295.583,-. Hiervan is gemiddeld € 1.314.793,- eigen vermogen. De langlopende schulden, waarmee de rest grotendeels is gefinancierd, bedragen € 1.153.445,-. Duidelijk minder dan het eigen vermogen in de onderneming dus.

Bij de analyse van de resultaten vallen Heins nog twee zaken op. “Allereerst zien we dat door de goede resultaten in 2021 de eigenvermogenspositie van met name grondverzetbedrijven flink is verbeterd”, vertelt hij. “Ook de verbetering van het eigen vermogen van de agrarische loonbedrijven valt op. Wel blijft de solvabiliteit van agrarische loonbedrijven met 33,3 procent duidelijk lager dan die van de grondverzetbedrijven en gemengde bedrijven”, aldus Heins. Positief is volgens hem wel dat deze bedrijven daarmee ook nog voldoen aan de minimum solvabiliteitseis van 30 procent die banken stellen.

Positief is volgens Heins ook dat in de praktijk vaak ook nog veel stille reserves aanwezig zijn bij de bedrijven. “De economische waarde van gebouwen en machines is namelijk bijna altijd veel hoger dan de boekwaarde op de balans. Brengen we de economische waarde in beeld, dan zien we een nog veel hogere eigenvermogenspositie. Dat kan nog een belangrijk punt zijn bij gesprekken met de bank, want dat biedt dan nog meer zekerheid.”

Wil je meer te weten komen over de kengetallen van jouw bedrijf, doe dan mee aan de kengetallenvergelijking Cumela Kompas. Neem hiervoor contact op met de Ondernemerslijn op (033) 247 49 99 of stuur een e-mail naar [email protected].