Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Datum: 25 juli 2022
Laatst bijgewerkt: 19 december 2022
Door: Jacqueline Tuinenga
Vanaf komende maand hebben werknemers de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen. Dat kan nu ook al, maar vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers een uitkering van UWV voor de eerste 9 weken van dit verlof. Deze regeling is in de Nederlandse wet opgenomen onder dwang van Europa. Het doel van de regeling is het gezinsleven te ondersteunen.

Het ouderschapsverlof bestaat uit twee delen: de eerste periode van maximaal 9 weken en de tweede periode van maximaal 17 weken. Werknemers die een beroep doen op het eerste deel hebben geen recht op loon, maar krijgen een uitkering van UWV. Deze uitkering is 70% van het (maximum) dagloon. Als werkgever kun je de uitkering vanaf 9 augustus aanvragen via de website van UWV. Bij het aanvragen van de betaling kun je aangeven dat de betaling rechtstreeks aan de werknemer moet plaatsvinden. Werknemers die een beroep doen op het tweede deel van het ouderschapsverlof hebben geen recht op loon of uitkering.

Aanvullend geboorteverlof

Voorafgaand aan het ouderschapsverlof kan een werknemer een beroep doen op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof moet hij of zij opnemen binnen 6 maanden na de geboorte. Ook tijdens dit verlof heeft de werknemer geen recht op loon, maar hij/zij ontvangt een uitkering van UWV. Dit is 70% van het (maximum) dagloon. Dit aanvullend geboorteverlof is vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur per week, over het algemeen dus 5 weken voor een fulltimer. Voorwaarde voor dit verlof is dat de medewerker ook geboorteverlof moet hebben opgenomen.

Aanvulling op arbeidsovereenkomst

Als een werknemer een beroep doet op bovenstaande regelingen kun je als werkgever het best een aanvulling op de arbeidsovereenkomst opmaken waarin je de afspraken vastlegt. Cumela heeft voorbeelden gemaakt die bij deze drie verlofvormen (geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof) horen. Je vindt ze op www.cumela.nl/aok

Beslisboom verlofrechten

Ouders kunnen op diverse manier aanspraak maken op verlof. In onderstaande beslisboom kun je de verschillen tussen de diverse verlofregelingen lezen.