Overleg bouwplaats

LMRA: Checklist voor veilig werken

Datum: 8 september 2020
Laatst bijgewerkt: 8 september 2020
Door: Corina van Zoest-Meester
LMRA is een korte risicobeoordeling die door jouw medewerkers uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden door jouw medewerkers. Bespreek en deel deze handige checklists met jouw medewerkers!

Werknemers moeten bewust gemaakt worden van de complexiteit van hun werkomgeving en de daarbij horende risico’s, zodat zij zich aan de voorschriften houden. Om werknemers in de cumelasector te helpen heeft Cumela daarom een Last Minute Risico Analyses (LMRA).

De volgende LMRA’s zijn ontwikkeld:

 • De Last Minute Risico Analyse
 • Het aankoppelen van een aftaktussenas
 • Onderhoud/ storingen aan machines
 • Het werken in (riool)sleuven
 • Onkruidbestrijding door middel van spuiten
 • Werken rond mesttanks / -silo (mestgassen)
 • Omgaan met agressie en geweld
 • Voorkomen van het coronavirus
 • Onkruidbestrijding op verhardingen met heet water
 • Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL)
 • Werken met de veldhakselaar

Maak gebruik van deze handige checklist. Download de bestanden, bespreek en deel de documenten met jouw medewerkers.

Meer LMRA’s?
Vind je het handig om dergelijke LMRA’s te ontvangen voor jouw medewerkers? Welke onderwerpen wil jij dat wij hierin behandelen? Hoe wil je  deze ontvangen (digitaal, print, stickers, posters e.d.)? Wij ontvangen graag jouw input! Stuur je reactie naar Corina van Zoest-Meester.