Overleg bouwplaats

LMRA: Checklist voor veilig werken

Datum: 14 mei 2019
Laatst bijgewerkt: 20 maart 2020
Door: Corina van Zoest-Meester
LMRA is een korte risicobeoordeling die door jouw medewerkers uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden door jouw medewerkers. CUMELA Nederland heeft onlangs vier nieuwe LMRA’s ontwikkeld. Bespreek en deel deze handige checklists met jouw medewerkers!

Werknemers moeten bewust gemaakt worden van de complexiteit van hun werkomgeving en de daarbij horende risico’s, zodat zij zich aan de voorschriften houden. Om werknemers in de cumelasector te helpen heeft CUMELA Nederland daarom een Last Minute Risico Analyses (LMRA).

De afgelopen perioden zijn de volgende vijf LMRA’s ontwikkeld:

  • Het aankoppelen van een aftaktussenas
  • Onderhoud/ storingen aan machines
  • Het werken in (riool)sleuven
  • Onkruidbestrijding door middel van spuiten
  • Werken rond mesttanks / -silo (mestgassen)

Maak gebruik van deze handige checklist. Download de bestanden, bespreek en deel de documenten met uw medewerkers.

Meer LMRA’s?
Vind je het handig om dergelijke LMRA’s te ontvangen voor jouw medewerkers? Welke onderwerpen wil jij dat wij hierin behandelen? Hoe wil je  deze ontvangen (digitaal, print, stickers, posters e.d.)? Wij ontvangen graag jouw input! Stuur uw reactie naar Corina van Zoest-Meester.