In kort bestek - Wie regelt bouwkundige vooropname en CAR-verzekering?

Datum: 11 mei 2022
Laatst bijgewerkt: 11 mei 2022
Door: Geralde Bouw-Van de Bunt
In elke editie van vakblad Grondig geeft Geralde Bouw-van de Bunt (adviseur juridische & GWW-zaken) antwoord op een vraag van een cumelaondernemer. In deze column een vraag over het regelen van bouwkundige vooropname en CAR-verzekering.

Beste Geralde,

Ik wil inschrijven op een werk voor een gemeente waarbij er machinale werkzaamheden plaatsvinden nabij kwetsbare bebouwing. In het bestek is niets opgenomen over een bouwkundige vooropname of een CAR-verzekering. Wiens verantwoordelijkheid is dat?

Beste aannemer,

De Constructie All Riskverzekering (CAR) is onmisbaar voor projecten waar je als aannemer optreedt. Hierin worden risico’s gedekt die in een normale aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) niet zijn gedekt. Deze verzekering kan zowel door de (onder)aannemer als door de opdrachtgever worden gesloten. Samen met de AVB en de verzekering van de machines creëer je zo een complete dekking voor aangenomen werken.

In paragraaf 43b van de UAV 2012 is bepaald dat de aannemer deze verzekering dient aan te gaan, tenzij het bestek anders bepaalt. Ook staat daar vermeld dat als de opdrachtgever hiervoor zelf verzekerd is de condities en bepalingen hiervan aan het bestek moeten zijn gehecht. Veel gemeenten hebben zelf een doorlopende CAR-verzekering.

Als een bouwkundige vooropname nodig wordt geacht, is het vaak de opdrachtgever die dat regelt. In een CAR-verzekering kan echter zijn bepaald dat de aannemer dat moet doen. In de praktijk komt het vaak voor dat een vooropname als meerwerk wordt opgegeven. Omdat dit getuigt van zorgvuldig handelen wordt het door opdrachtgevers niet vaak geweigerd. Er is echter geen wettelijke bepaling die stelt wie verantwoordelijk is voor het doen van de vooropname.

Mijn advies: wanneer je regelmatig werken aanneemt, kies dan voor een doorlopende CAR-verzekering. Als je incidenteel projecten aanneemt, bepaal dan in overleg met de verzekeraar of een tijdelijke CAR-verzekering verstandig is. Vraag in dat geval ook aan de opdrachtgever of die een CAR-verzekering heeft en wat daarmee verzekerd is. Bepaal ook in overleg met de opdrachtgever of er een bouwkundige vooropname moet worden gedaan en zo ja wie dat doet en wie dat betaalt.