Column - Welke machines mag ik zelf keuren? Is een NEN 3140 keuring voldoende?

Datum: 14 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 18 januari 2022
Peter Bredius werkt als adviseur arbeidsomstandigheden bij Stigas. Vanuit deze functie beantwoordt hij op de site van Stigas regelmatig vragen van ondernemers. Vandaag geeft Bredius antwoordt op de volgende vraag: Welke machines mag ik zelf keuren? Is een NEN 3140 keuring voldoende?

Voorop staat dat er veilig en gezond gewerkt moet kunnen worden met alle werktuigen, machines en gereedschappen.

Wanneer keuren?
In hoofdstuk 7 van het Arbobesluit1 en het Warenwetbesluit2 zijn de wettelijk verplichte keuringen vastgelegd. Arbeidsmiddelen moeten gekeurd worden als:

  • De veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie).
  • Gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke keuring).

Hoe vaak keuren?
In een nota van toelichting op het Arbobesluit is minimaal één keuring per jaar als richtsnoer gegeven. Hoe vaak gekeurd moet worden, hangt verder af van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik.

Wie mag keuren?
Je mag zelf weten door wie je de arbeidsmiddelen laat keuren. Als het maar door een deskundig persoon of instelling wordt gedaan. Bijvoorbeeld door VA-keur, de leverancier of je eigen monteur. Je moet zelf aantonen dat de keurder deskundig is.

Let op: Hijswerktuigen (met een bedrijfslast ≥ twee ton) en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer moeten door een aangewezen onafhankelijke instelling gekeurd worden.

Keuringsticker
Gekeurd materieel moet een keuringssticker hebben zodat je kan zien dat het materieel binnen de keuringstermijn is. Bewaar de papieren die bij de keuring horen. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan ernaar vragen.

NEN 3140
Een keuring volgens NEN 3140 gaat over de elektrische veiligheid van het elektrische gereedschap. Zo wordt bijvoorbeeld kortsluiting of elektrocutie voorkomen. De NEN 3140 zegt niets over de algehele veiligheid. Zo kan een haakse slijper zonder beschermkap wel een keuringssticker NEN 3140 krijgen.

Meer informatie
Zie ook de Arbocatalogus Groen Grond en Infrastructuur Machineveiligheid algemeen.

1 Hoofdstuk 7 van het Arbobesluit artikel 7.4a
2 Warenwetbesluit machines 6 d en 6fa (hijsmiddelen)

Peter Bredius
Stigas