Johan Mostert - Voorzitter sectie Meststoffendistributie Cumela Nederland

Column - "Goede samenwerking vereist vertrouwen"

Datum: 21 juni 2022
Laatst bijgewerkt: 21 juni 2022
De laatste tijd krijg ik vanuit onze sector regelmatig de vraag hoe het nu gaat met KeurMest en de MineralenManager. Daarvoor moeten we eerst terugkijken. In december 2017 heeft de stuurgroep ‘Samen werken in een eerlijke keten’ onomwonden vastgesteld dat de sector aan zet is om fraude en verkeerd gedrag vanuit de eigen gelederen aan te pakken en structureel op te lossen.

Tegelijkertijd constateerden overheid en sector dat de aanpak van fraude niet iets is wat de sector alleen kan en dat er een samenspel tussen sector en overheid moet zijn om resultaat te boeken. Hiervoor is het noodzakelijk om vertrouwen in elkaar te hebben.

Op dit moment zijn KeurMest en de MineralenManager klaar om in de praktijk te worden ingezet en zijn er een aantal pilots opgestart. Door de sectorpartijen is er veel geld, tijd en moeite gestopt in de uitwerking van dit project. De invoering zou volgens de oorspronkelijke planning 1 januari 2021 zijn, maar gezien de problemen met de ontwikkeling van het digitale vervoersbewijs (rVDM) is die alleen maar uitgesteld, met alle extra kosten van dien.

Om KeurMest en de MineralenManager te laten slagen, is een goed werkbaar systeem nodig en moet het voor de ondernemers c.q. gebruikers aantrekkelijk zijn om hieraan mee te doen. De toenmalige minister heeft toegezegd om waar mogelijk deelname aan KeurMest en de MineralenManager en de digitale koppeling aan het rVDM te ondersteunen.

Wat mij frustreert, is dat er de afgelopen jaren veel is vergaderd en gepraat, maar als wij vragen om beleidsmatige ondersteuning en om echte voordelen aan toekomstige deelnemers aan KeurMest te verlenen, blijft de overheid praten en wil ze blijven onderzoeken wat mogelijk is, maar geen besluiten nemen! Ik vraag de overheid dan ook om verantwoording te nemen, besluiten te nemen en het vertrouwen in onze sector uit te spreken! Als dit vertrouwen er niet is, kom je namelijk niet tot een goed resultaat en kun je beter stoppen om de schade te beperken!

Johan Mostert,
Voorzitter sectie Meststoffendistributie