Wim van Mourik Grondig

Column - Eerlijk en simpel

Datum: 28 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 28 januari 2022
Afwachten waar de nieuwe bewindslieden echt mee komen, dat is de fase waarin we nu zitten na de beëdiging van het kabinet. Ze gaan aan de slag met een mooi en stevig akkoord en ook stevige budgetten. Dat belooft wat, maar dan moet het allemaal wel eerlijk en simpel.

Als ondernemer en bestuurder kijk je altijd met nog wat meer belangstelling naar een nieuw regeerakkoord dan de gemiddelde Nederlander. Zeker dit jaar, want als er iets duidelijk is, dan is het wel dat Nederland op de schop gaat. De grote verbouwing gaat beginnen. Twee hoofdlijnen vallen daarin op: we gaan meer van landbouw naar wonen en natuur, terwijl we bij de machines van diesel naar stroom of waterstof gaan.

Die verandering is voor veel van onze leden wellicht een pijnlijke constatering, maar dit tij is volgens mij niet meer te keren. In de historie hebben we in de landbouw immers al veel bedrijven zien verdwijnen en veel grond omgezet zien worden in bestemmingen voor wonen, wegen en natuur. Destijds was dat een soort autonome ontwikkeling. Nu zie ik kansen te over voor onze bedrijven en mensen, want nu gaat het gepaard met ruime budgetten en kan het veel werk opleveren.

De budgetten die daarvoor beschikbaar worden gesteld, liegen er niet om, maar plannen en budgetten alleen zijn niet genoeg. Willen we de gewenste stappen kunnen zetten, dan hebben we daadkracht, regie en eenduidigheid nodig van het nieuwe kabinet. Er wordt bij bijna alle thema’s veel inzet van cumelaondernemers verwacht en het goede nieuws voor het kabinet is dat wij kunnen leveren. Een waarschuwing is wel op zijn plaats. Natuurlijk willen wij ons omvangrijke machinepark versneld verduurzamen als dat wordt gevraagd, maar dat kan alleen als de workflow snel op gang komt en de subsidies voor verduurzaming eerlijk en simpel worden ingezet. Ze moeten dus bereikbaar zijn voor ieder van onze leden en niet via een loterij. We willen geen Groningse toestanden.

De overheid heeft hierin een belangrijke dubbelrol. Enerzijds verdeelt zij namelijk de subsidies, terwijl op een andere plaats de uitvraag naar elektrische machines wordt gedaan bij de aanbesteding van overheidswerk. Het mag niet zo zijn dat iemand die de subsidieloterij wint daarna ook bijna automatisch het winnende lot in de aanbesteding heeft.

Als sector hebben we goud in handen, ook voor de overheid, want wij hebben de mensen en de machines om de klus te klaren. Dat machinepark willen we zeker verduurzamen om ook aan die wens te voldoen, maar dan moet het wel simpel en eerlijk. Daarbij past een heel simpel motto: niet dralen maar doen.

Wim van Mourik,
voorzitter Cumela