Column - "Tijdig overeenstemming"

Datum: 14 februari 2024
Laatst bijgewerkt: 20 februari 2024
Als een van de weinige sectoren is de sector groen, grond en infrastructuur erin geslaagd om voor het einde van de aflopende cao-periode een nieuwe cao af te sluiten. Waar andere sectoren een eindbod nodig hadden om de vakbonden mee te krijgen in een akkoord is het ons gelukt om al aan de onderhandelingstafel tot overeenstemming te komen met de vakbonden.

We hebben getracht een midden te vinden tussen de roep om hogere salarissen voor het personeel en het in toom houden van de werkgeverslasten. Op een deel daarvan, namelijk de wettelijke werkgeverslasten, hebben wij geen invloed, maar wel op de sectorale lasten, zoals de Colland-premie en de premie voor de pensioenregeling van BPL. Daar is het gelukt om de premies voor het komend jaar op een gelijk niveau te houden. Voor de pensioenregeling zitten er zelfs een paar positieve elementen in: de opbouw gaat omhoog naar 1,788 procent van de pensioengrondslag, alle opgebouwde en ingegane pensioenen worden geïndexeerd met 4,2 procent en de premie blijft gelijk.

De afspraak in de cao is een verhoging met een vast bedrag en een indexatie van 6,0 procent. De nieuwe loontabellen zijn inmiddels gepubliceerd, zodat deze ook op tijd beschikbaar waren om de lonen per 1 januari 2024 te berekenen. Dat wilden we graag, zodat onze ondernemers tijdig voor 2024 een goede kostprijsberekening konden maken en deze mee konden nemen in de tariefstelling. Voor het personeel betekent een en ander duidelijkheid en een forse toename van de beloning van hun arbeid, nu en in de toekomst. Als werkgevers waren we blij om zo met een mooie boodschap voor het personeel het nieuwe jaar 2024 in te kunnen gaan.

Cumela Nederland

Jacqueline Tuinenga

Beleidsmedewerker sociale zaken