Veel inhuur bij grondverzetbedrijven

Datum: 18 mei 2022
Laatst bijgewerkt: 18 mei 2022
Naast elke honderd euro die een grondverzetbedrijf zelf verdient, haalt een gemiddeld bedrijf ook nog eens een omzet van zestig euro uit de verkoop van hulp- en grondstoffen en uit de inhuur van andere bedrijven. Dat maakt deze bedrijven zeer gevoelig voor prijsstijgingen die ze niet kunnen doorberekenen, stelt adviseur bedrijfsontwikkelingen en financiën Dieuwer Heins van Cumela.
Inhuur bij grondverzet

Hij merkt dat er de afgelopen maanden veel aandacht is voor de gestegen brandstofkosten, maar dat de kosten voor inkoop van bijvoorbeeld pvc, landbouwplastic en bestratingsmateriaal ook flink zijn gestegen. “Aangezien deze post op een gemiddeld bedrijf al € 532.223,- is, levert dit ook een groot bedrijfseconomisch risico op. Stijgen deze kosten met tien procent, dan wordt je inkoop al € 53.000,- duurder. Kun je dat niet doorberekenen, dan gaat dit onmiddellijk ten koste van je marge”, zegt hij. Hij waarschuwt dat deze post zelfs groter is dan het aandeel brandstofkosten bij deze bedrijven. “Dat was in 2020 gemiddeld € 215.752,- per jaar en 13,9 procent van de bruto marge. Let dus op alle posten bij het doorberekenen van gestegen kosten.”

Een gemiddeld cumelabedrijf had in 2020 een omzet van € 2.816.740,-. Daarvan was dus € 532.223,- voor de levering van hulp- en grondstoffen en uit werk door derden werd gemiddeld nog eens € 391.958,- doorgefactureerd. Hiermee komt de bruto marge (omzet minus inkopen en werk door derden) uit op € 1.892.559,-. Tussen de verschillende bedrijfstypen bestaat wel een groot verschil. Bij de agrarische loonbedrijven is vooral de post werk door derden veel kleiner. Dit is slechts tien procent van de omzet, terwijl het bij grondverzetbedrijven meer dan dertig procent is. “Dat bevestigt het beeld dat we hebben dat er bij grondverzetbedrijven veel meer samenwerking plaatsvindt”, aldus Heins

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van 257 bedrijven die de jaarrekening 2020 aanleverden voor deelname aan Cumela Kompas.

Wil je meer te weten komen over de kengetallen van jouw bedrijf, doe dan mee aan de kengetallenvergelijking Cumela Kompas. Neem hiervoor contact op met de Ondernemerslijn op (033) 247 49 99 of stuur een e-mail naar [email protected].