Rijbewijs

T-rijbewijs en buitenlandse jeugdige bestuurders

Datum: 24 oktober 2018
Laatst bijgewerkt: 28 februari 2020
Door: Hero Dijkema
Wat voor gevolgen heeft het T-rijbewijs voor buitenlandse medewerkers en stagiairs? Antwoorden op Kamervragen over dit onderwerp maken duidelijk dat het de inzetbaarheid van deze groep behoorlijk belemmert. De eis is immers een geldig rijbewijs waarmee in Nederland (land)bouwvoertuigen over de weg bestuurd mogen worden.

In reactie op de Kamervragen geeft minister Cora van Nieuwenhuizen aan dat buitenlandse bestuurders van (land)bouwvoertuigen aan dezelfde eisen moeten voldoen als Nederlandse bestuurders. Het T-rijbewijs is namelijk ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De minister stelt dat stagiairs ervaring op kunnen doen met landbouwwerktuigen op een besloten terrein. De eis voor het hebben van een T-rijbewijs is volgens de minister niet discriminerend en geldt voor iedereen, ongeacht de nationaliteit.

B-rijbewijs of T-rijbewijs
Het betekent dat de inzetbaarheid van buitenlandse jonge medewerkers of stagiairs behoorlijk belemmerd wordt. Dat wordt nog eens extra duidelijk wanneer de eisen voor het besturen van een (land) bouwvoertuig uit de doeken gedaan worden. Zo is voor het besturen van een (land)bouwvoertuig in Nederland een T-rijbewijs verplicht. Een andere mogelijkheid is een B-rijbewijs behaald in een EU-lidstaat, maar die moet wel voor 1 juli 2015 afgegeven zijn. Jeugdige bestuurders uit het buitenland hebben meestal geen rijbewijs. Als ze wel een B-rijbewijs hebben dan is deze vaak behaald na 1 juli 2015. Een C-rijbewijs (vrachtauto) van een EU-lidstaat volstaat ook, ongeacht de afgiftedatum.

Verkeerswetgeving is nationaal
In de Europese Unie (EU) geldt dat bij het rijden in andere landen, bestuurders moeten voldoen aan de verkeerswetgeving die in dat land geldt. Dit maakt dat er toch verschillen tussen de EU-landen zijn. Zowel in de eisen waar bestuurders aan moeten voldoen, als ook de voertuigen. In de EU zijn de rijbewijzen van de categorie A, B, C, D en E geharmoniseerd. Dit betekent dat de eisen die aan bestuurders gesteld worden in alle EU-landen gelijk zijn en dat deze rijbewijzen overal in de EU worden erkend.

Trekkerrijbewijs in andere landen
Ook veel andere EU-lidstaten kennen rijbewijzen voor landbouwvoertuigen. België, Duitsland, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Ierland, Kroatië, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Noorwegen hebben op hun nationale rijbewijs een categorie staan voor landbouwvoertuigen. Niet in alle landen heet dit de categorie T. De eisen aan het rijexamen voor landbouwvoertuigen verschillen per land. Door deze verschillen worden rijbewijzen voor landbouwvoertuigen ook niet zonder meer over en weer erkend. Dit vereist wederzijdse afstemming tussen landen en is vaak zeer tijdrovend.

Nationaal T-rijbewijs
Het T-rijbewijs is dus een nationaal rijbewijs en kan alleen behaald worden in Nederland en is ook alleen maar geldig in Nederland. Buitenlanders, ook uit andere EU-lidstaten, kunnen niet zonder meer het Nederlandse T-rijbewijs halen. Alleen als men meer dan 185 dagen in Nederland woonachtig is, kan het T-rijbewijs worden behaald. Voor tijdelijke werknemers of stagiairs is het daarom vaak niet mogelijk om het rijbewijs te halen. 

De brief met antwoorden kunt u hieronder downloaden.