mais hakselen

Sorghum alternatief voor maisteelt?

Datum: 5 april 2019
Laatst bijgewerkt: 28 februari 2020
Door: Maurice Steinbusch
De maisteelt staat onder druk door het uitspoelings-gevoelige karakter van het gewas. In het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn zijn aanvullende teeltmaatregelen opgenomen m.b.t. de maisteelt. Deze teeltmaatregelen maken de teelt complexer en duurder. Afgelopen januari is in de Tweede Kamer zelfs gesproken over inperking van maisteelt in Brabant en Limburg. Men kijkt voorzichtig uit naar een alternatief gewas. Sorghum wordt dan vaak genoemd.

Lees in de bijlage het Cumela Exclusiefartikel van Grondig Boeren met Mais.