camera beveiliging

Ondermijning treft ook cumelabedrijven

Datum: 20 mei 2020
Laatst bijgewerkt: 20 mei 2020
Door: Gerwin Otten
De criminaliteit op het platteland neemt toe. Het gaat dan niet alleen maar over diefstallen van GPS-systemen, maar ook over criminele activiteiten in schuren en gebouwen, afvaldumping en aanvallen door internetcriminelen. Alles samengevat gaat het om ondermijning in het buitengebied. Gerwin Otten, bedrijvenadviseur bij Cumela, schetst een beeld van de huidige situatie en geeft enkele praktische tips.

Criminaliteit in het buitengebied neemt toe

Hier volgen enkele krantenkoppen die de laatste maanden in de kranten verschenen. “Zwaarbewapende politie bewaakt het opgerolde drugslab langs de provinciale weg in Baak”, “Hennepdrogerij aangetroffen via melding Misdaad Anoniem in Kerkdriel” en “Vijftien procent van de boeren in de Achterhoek is wel eens benaderd door criminelen die de loods, kelder of stal willen huren”. Je vraagt je na het lezen van deze krantenkoppen af wat er aan de hand is in het buitengebied.

Om het probleem te kunnen duiden, is het belangrijk om te weten waardoor het wordt veroorzaakt. Het spoor wijst al snel in de richting van drugs. Zo signaleert het Trimbos Instituut dat bijna een kwart van de volwassen bevolking in 2018 softdrugs gebruikte. Cijfers voor 2019 ontbreken nog. Daarnaast worden er meer synthetische drugs gebruikt.

De vraag groeit en dat heeft doorgaans een opwaarts effect op de prijs, waardoor het steeds interessanter wordt om een drugslab of hennepkwekerij op te starten of uit te baten. Ook neemt de bereidheid om risico’s te nemen toe. Een voorzichtige schatting is dat er in 2018 landelijk 400 drugslabs actief waren, zo meldt NOS op 3.

Dumplocaties van afval: 

  • Mestputten, van waaruit je het ongemerkt uitrijdt. In analyses van gewassen en kuilvoer komen restanten voor van afvalstoffen van synthetische drugs.
  • Percelen, waarbij de grondeigenaar verantwoordelijk voor de sanering en afvoer van het afval. De kosten voor 45.000 liter XTC-afval zijn zeer hoog. Denk aan bedragen van rond de € 180.000,-.
  • Woonwijken, waar het direct gevaar oplevert voor de volksgezondheid.
  • Natuurgebieden, waar het gevaar oplevert voor mens en dier.
  • Openbare wegen, waar al rijdend vanuit een voertuig vloeibare afvalstoffen worden geloosd.

Onderbuikgevoel

De georganiseerde criminaliteit is dichterbij dan je denkt. Dat blijkt vooral op het platteland, waar steeds vaker agrarische ondernemers, maar ook cumelabedrijven worden benaderd om bijvoorbeeld een loods te verhuren. Soms kan een ondernemer het aanbod niet weerstaan. Het gaat namelijk om lucratieve bedragen en vooral wanneer er sprake is van financiële zorgen kan het aantrekkelijk zijn. De stap om weg te kijken en de loods te verhuren tegen een zeer lucratief bedrag is dan snel gezet. Wees echter gewaarschuwd. De politie geeft aan: ”Verhuur je loods en je kunt nooit meer terug. Stoppen kan dus niet.”

Wees je ervan bewust dat het bedrijf in het buitengebied van jou of jouw agrarische klant aantrekkelijk is voor criminelen. Vijftien procent van de boeren heeft al een aanbod of vraag gekregen om mee te werken. Een wezenlijk deel werkt uiteindelijk gedwongen of uit vrije keuze mee. Deze cijfers zijn verzameld op een bijeenkomst van CCV Platform Veilig Ondernemen.

De kans is daarmee heel groot dat jij of jouw klant een keer een ‘fantastisch’ aanbod krijgt voor die lege loods of mestkelder in het buitengebied of dat je een ‘vreemde’ klus krijgt aangeboden waarbij je sleuven graaft of zeecontainers ingraaft. Ga je dan af op je onderbuikgevoel? Voelt het niet goed, is het aanbod te gunstig? Stel dan vragen, wees nieuwsgierig en kritisch. Vertrouw je het nog steeds niet of word je zelfs bedreigd? Wijs resoluut het aanbod af en meld het bij de juiste instanties.

Een praktijkvoorbeeld
Even twee rollen landbouwplastic leveren, dat komt vaker voor. Maar toen de koper met enige regelmaat terugkwam, steeds grotere bestellingen plaatste en hem - terloops - vroeg of de leegstaande loods te huur was, gingen de wenkbrauwen van het Cumela-lid omhoog. De alerte ondernemer vroeg de koper wat hij met het plastic en de loods van plan was. Na een ‘eerlijk antwoord’ van de koper wist hij genoeg en stopte hij op tijd. Ongemerkt faciliteerde hij de bouw van henneploodsen. Laat je niet in de luren leggen en wees kritisch. Je kunt maar één keer nee zeggen.

Meld misdaad anonomiem
Criminaliteit in al zijn vormen veroorzaakt veel overlast. Denk aan dumpingen van afval, intimidatie en geweld. Haal de wind uit de zeilen van criminelen en meld verdachte situaties. Altijd! Voor acute noodgevallen, geweld, heterdaad, enzovoort bel je natuurlijk direct met 112. Vind je het lastig om zoiets te melden, omdat je vreest voor represailles of omdat je de dader of het slachtoffer kent? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of meld het via www.meldmisdaadanoniem.nl. Je kunt daar anoniem een melding doen. Vervolgens wordt die beoordeeld en doorgezet naar de juiste instantie.

Wat kun je doen?

  • Wees kritisch op aanbiedingen. Je gevoel bedriegt je bijna nooit.
  • Zwicht niet voor druk of mooie verhalen. Is het te mooi om waar te zijn, dan is het dat ook!
  • Toch een loods verhuren? Regel het goed, overleg met de juridische afdeling van Cumela. Leg vast dat sloten niet mogen worden vervangen en dat onderhuur niet is toegestaan. Zie toe op de gemaakte afspraken.
  • Meld misstanden altijd, desnoods anoniem.
  • Neem deel aan bijeenkomsten van Platform Veilig Ondernemen. Daar leer je signalen herkennen die wijzen op criminele activiteiten, kom je te weten wat er speelt in de regio, hoor je wat de mogelijkheden zijn om anoniem misstanden te melden en krijg je hulp en advies bij het opzetten van preventie-appgroepen.

Tijd voor actie

In Nederland hebben het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, brancheverenigingen, gemeenten, justitie, Openbaar Ministerie, ondernemersverenigingen, politie en dergelijke in negen gebieden zich verenigd in het samenwerkingsverband Platform Veilig Ondernemen. Binnen dat platform werken alle belanghebbenden aan de oplossing van regionale en lokale veiligheidsproblemen. Dit doen ze door met jou te praten en zo de (ondermijnende) criminaliteit goed in beeld te krijgen. Ook zoeken ze samen met jou naar de juiste mix van preventieve, repressieve maatregelen. Speciaal voor het buitengebied is het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied ontwikkeld. Vraag je gemeente hiernaar. Samen houden we het buitengebied veilig!

 

Mest met een ‘luchtje’

Mest met restanten van synthetische drugs herken je aan overmatig schuimen en een ‘andere’ geur, mogelijk anijsachtig. De verontreinigde mest is gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu en kan daardoor niet meer worden uitgereden. Deze zal op een verantwoorde wijze moeten worden afgevoerd, iets wat uitermate kostbaar is. Praat daarom met je klanten over dit onderwerp en de mogelijkheden om mestkelders en -containers goed af te sluiten.