gps, John deere

Haal GPS binnen en berg hem veilig op!

Datum: 7 augustus 2020
Laatst bijgewerkt: 7 augustus 2020
Door: Marcel Elferink
“Haal, indien mogelijk, GPS-apparatuur van de werktuigen en berg ze veilig op.” Dit is één van de adviezen van Marcel Elferink, teamleider verzekeringsadviseurs bij Cumela, ter voorkoming van diefstal. Ook geeft hij op basis van praktijkervaring aan dat het belangrijk is de systemen zorgvuldig op te bergen.

De laatste weken slaan de dieven van GPS-systemen weer volop toe. Het gaat dan lang niet altijd om systemen die van de trekker gestolen worden. Daarom vraagt Elferink ondernemers nu om zorg te besteden aan het opbergen van de GPS-systemen. "We zien in de praktijk dat het “veilig opbergen” een ruim begrip is. Want waar berg je die apparatuur vervolgens op? Het moet immers ook wel werkbaar blijven? En hoe zit het met de verzekering?"

Neem passende maatregelen
"Gebruik om te beginnen je gezonde verstand. Zie erop toe dat alle deuren van je bedrijfspand die afsluitbaar zijn ook daadwerkelijk worden afgesloten, zonder dat de sleutel in het slot zit", zegt Elferink. Het zijn tips gebaseerd op situaties die hij in de praktijk tegengekomen is. "Dus deuren dicht en sleutel uit het slot. Zorg er ook voor dat ramen en deuren voldoende inbraak werend worden gemaakt met het juiste hang- en sluitwerk. Als aanvulling kan dan nog noodzakelijk zijn dat er een inbraakalarminstallatie wordt aangelegd." 

"Als de apparatuur op het kantoor is opgeborgen in een voldoende afsluitbare ruimte/kast, zeker in combinatie met een inbraakalarmsysteem geeft dat al een behoorlijke preventieve werking. We zien nog te vaak dat bedrijven de GPS-apparatuur wel uit het zicht hebben opgeborgen, maar dat dit niet in (afdoende) afsluitbare ruimtes/kasten gebeurt. Dat de apparatuur bij elkaar in een ruimte wordt bewaard kan de dieven natuurlijk ook in de kaart spelen, want dan hoeven ze de demontage al niet meer te doen en de buit is al verzameld.  
Twijfel je over de maatregelen op het bedrijf; een gecertificeerd beveiligingsbedrijf (BORG) kan een maatwerk beveiligingsadvies geven."

Verzekering en GPS-apparatuur
Een ander punt van aandacht die Elferink benoemt is de verzekering. "Vaak is het niet duidelijk of en zo ja op welke polissen de GPS-systemen verzekerd zijn. Valt de GPS-apparatuur onder de inventarisverzekering? Of zit het bij de verzekerde waarde van het werkmaterieel zelf inbegrepen. Overleg in dit laatste geval ook met je verzekeraar of de dekking dan nog steeds van kracht is als je de apparatuur van het werkmaterieel afhaalt en veilig in je gebouw opbergt." 

Laat ook aantekenen dat het verzekerde bedrag van je werkmaterieel inclusief de GPS-apparatuur is (indien van toepassing). "De GPS- apparatuur kan onder de inventarisverzekering verzekerd zijn, maar ga daar niet standaard van uit. Let op een juiste omschrijving en bij voorkeur specifiek aantekening van medeverzekering van de GPS-apparatuur op een inventarisverzekering, maar ook op de dekking: Is diefstal wel verzekerd?" De meeste inventarisverzekeringen sluiten dekking van “motorrijtuigen en onderdelen daarvan” uit.  

Elferink: "Daarnaast kan het zijn dat, bij het verzamelde “veilig opbergen”, de gezamenlijke waarde op een plek hoger wordt dan het verzekerde bedrag. Bovendien kan deze gezamenlijke waarde voor de verzekeraar ook reden zijn om verzwaarde maatregelen te eisen. Een beperking van een inventarisverzekering is dat die in veel gevallen alleen dekking biedt op het verzekerde risico adres en dat er voor diefstaldekking sporen van braak moeten zijn aan het gebouw waarin de spullen liggen.  We zien ook zelfstandige verzekeringen voor specifiek de GPS-systemen, met een “blote diefstal” dekking (= zonder sporen van braak) wel met een verhoogd eigen risico indien niet voldoende maatregelen getroffen ter voorkomen van diefstal."

Verrassingen voorkomen
"Kortom, denk goed na over het veilig opbergen van GPS-apparatuur, gebruik je gezonde verstand. Maar vraag ook beveiligingsadvies en zoek afstemming met je verzekeraar om vervelende verrassingen te voorkomen."