Noodprocedures voor meldingen mest bij NVWA en RVO

9 januari 2019
Wat is er vervelender dan dat je niet kunt inloggen bij de overheid als je verplichte meldingen moet doen, waar de voortgang van je werk van afhankelijk is? Toch komt dit met enige regelmaat voor. In overleg met NVWA en RVO vindt u hieronder een overzicht met noodprocedures, waarmee u in veel gevallen dan wel kunt inloggen (via de achterdeur). Dan kunt u gewoon door met uw werk.
noodingang

Hieronder een overzicht met applicaties en eventuele oplossingen in geval van storingen. Wanneer een relatie bij een bepaalde applicatie te maken heeft met een storing of technisch probleem  kan contact opgenomen worden met RVO.nl (of Helpdesk NVWA bij onafhankelijke monstername). Vervolgens zal RVO.nl/NVWA de storing onderzoeken en bepalen of een noodprocedure ingezet kan/moet worden. Dit is afhankelijk van het aard van de storing en de tijd die het kost om de storing op te lossen.

 

 

Applicatie

Probleem

Oplossing/alternatief

Mijn.RVO.nl

Niet in kunnen loggen, of site niet beschikbaar

Neem contact op met RVO.nl

Import Mest

Storing meldapplicatie, bijvoorbeeld geen ME kunnen selecteren

Neem contact op met RVO.nl: Als de applicatie niet werkt kan RVO.nl eventueel een noodprocedure opstarten.

E-Certnl

Applicatie is niet benaderbaar

Er kan ingelogd worden via alternatieve login. Zie instructie op www.e-cert.nl of https://e-cert.nl/wp-content/uploads/2018/10/e-CertNL_Inloggen_v2.1.pdf

E-Certnl

Algehele storing van de

E-certNL applicatie

Geen alternatief. Tot op heden is er echter éénmaal een storing geweest. Indienen via een webservice kan altijd.

Partijbemonstering

Algehele storing van de  applicatie of mijn.rvo.nl niet beschikbaar

Er is geen noodprocedure ingeregeld. Partijbemonstering zal in 2019 waarschijnlijk niet meer toegestaan zijn.  

Onafhankelijke monsterneming (via NVWA)

Algehele storing of applicatie niet beschikbaar

Neem contact op met helpdesk NVWA. De NVWA kan een noodprocedure opstarten.

 

Auteur: Hans Verkerk