Exportpositie naar Frankrijk onder druk

9 april 2019
De NVWA heeft CUMELA Nederland op de hoogte gesteld van een groeiend probleem. Uit de registraties van de export naar Frankrijk blijkt steeds meer digestaat als gecomposteerde mest te worden geëxporteerd.

In 2018 en de eerste maanden van 2019 zijn er ruim 2700 vrachten vaste fractie van digestaat geëxporteerd, waarbij de schijn wordt gewekt dat dit digestaat is gecomposteerd. In de praktijk is de dikke fractie echter in het geheel niet gecomposteerd en voldoet daarmee dus niet aan de Franse regels voor het gebruik van digestaat op landbouwgrond. De transporten worden uitgevoerd door ca. 10 exporteurs en zijn afkomstig van ca. 30 vergisters.

CUMELA Nederland waarschuwt tegen deze werkwijze. Hoewel er mogelijk geen Nederlandse regels worden overtreden, wordt de exportpositie naar Frankrijk hiermee wel op het spel gezet. Een goede exportpositie is gebaat bij en afhankelijk van een goed vertrouwen in het product vanuit de buitenlandse afnemers en van de buitenlandse autoriteiten. Door een product te leveren, wat niet voldoet aan de Franse bemestingseisen, wordt dit vertrouwen geschaad en onze exportpositie op het spel gezet. Dat is zeer kortzichtig en alleen gericht op korte termijn gewin.

CUMELA Nederland roept vergisters en exporteurs op om zich zowel aan de Nederlandse als aan de buitenlandse regels en voorschriften te houden. Hierdoor kunnen we onze exportpositie behouden en blijft er vertrouwen in onze goede mestproducten.

Auteur: Hans Verkerk