Koersen of dobberen?

2 mei 2018
Als u niet weet waar u naartoe wilt, zijn alle richtingen goed. Maar ondernemen is méér dan dat. Ondernemers hebben een doel en willen daar zonder omwegen op aan koersen. Hoe is dat in uw bedrijf? Wilt u betere keuzes maken voor groei, consolidatie of specialisatie? Slimmer financieren? Meer verdienen met minder omzet? Of betere kostenbeheersing? Deelnemers aan CUMELA Kompas Analyse blijken beter voorbereid op hun doel af te koersen dan ondernemers die alleen hun cijfers met de accountant bespreken. Want kent u de kengetallen uit de cumelasector? Bijvoorbeeld de gemiddelde bruto marge per medewerker in het grondverzet of agrarisch loonwerk? De machinekosten? Financieringskosten? Weet u of u beter of slechter presteert…?

De kengetallenvergelijking CUMELA Kompas Analyse biedt ondernemers een heldere blik op de financiële kengetallen van de cumelasector. Er wordt onderscheid gemaakt tussen agrarische loonbedrijven, grondverzet-, cultuurtechnische en gemengde bedrijven en transportbedrijven. Jaarlijks doen ruim 500 ondernemers en accountants mee aan de analyse.

Inzicht in het rendement
Deelname geeft u inzicht in de prestaties van uw bedrijf ten opzichte van de getallen uit de cumelasector en, anoniem, vergelijkbare bedrijven. Zo krijgt u zicht op uw rendement, op de arbeids- en machinebenutting en op uw financiële positie. CUMELA Kompas levert ondernemers informatie over de sterke, maar ook over de verbeterpunten van hun bedrijf. U kunt met die verschillen direct aan de slag om uw bedrijfsprestaties te verbeteren. De analyse helpt u gericht om een haalbare koers uit te stippelen en Kompas is een uitstekende ‘second opinion’ die ook uw accountant richting geeft.

Ervaringen met Kompas
Bijvoorbeeld Albert en Wilma Schimel van Schimmel Overberg B.V. zeer enthousiast over hun deelname: “De cijfers worden door de bedrijfskundig adviseurs van CUMELA Advies anders belicht dan door de accountant. Door de kennis van sector - de kengetallen - kun je ook dieper ingaan op de cijfers. Aan de hand van kostenverhoudingen gaan we in op de benutting van arbeid en machines. Je krijgt veel meer gevoel met de cijfers uit de jaarrekening. De cijfers gaan echt leven en we kunnen er wat mee in ons bedrijf, bijvoorbeeld de vinger op de zere plek leggen.”

“Een ander voordeel om mee te doen, is voor ons het jaarlijkse gesprek met de adviseur bedrijfskundige zaken. Met elf werknemers hebben we een relatief klein bedrijf. Het betekent dat alles uiteindelijk op ons terecht komt: de planning, de aansturing van de jongens en de administratie. Je doet dingen omdat je ze al jaren zo doet. Je bent vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf. Tijdens het gesprek over onze organisatie en de kengetallen word je aan het denken gezet. Ook is het prettig om te zien dat de uitkomsten overeenkomen met je gevoel. Voor ons zit de meerwaarde om mee te doen aan CUMELA Kompas Analyse in het gesprek met onze adviseur bedrijfskundige zaken. Een adviseur met kennis van zaken die ons het goede gevoel geeft en ons motiveert om verbeterpunten op te pakken.”

Doet u mee? 
Deelname aan CUMELA Kompas is kosteloos. Wilt u ook deelnemen? Bel de CUMELA-Ondernemerslijn 033-2474999, of mail naar kengetallen@cumela.nl.

Zie ook:

Auteur: Richard Wolting