Graafmachine

Zo meld je vanaf 1 januari grond en bagger

Datum: 12 januari 2024
Laatst bijgewerkt: 12 januari 2024
Vanaf 1 januari verandert het melden van de toepassing van grond en bagger flink. Dit doe je vanaf dan via: omgevingswet.overheid.nl/aanvragen. Het zogenaamde Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Wanneer je wat moet melden lees je hier. Let op! We maakten een fout in de tekst. Voor de klassen Wonen en Industrie geldt geen vrijstelling de toepassing van deze klassen moet altijd gemeld worden.
Van administratieve overtreding naar economisch delict

Volgens het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) uit 2008 moeten alle ondernemers die grond en bagger toepassen dit melden aan het bevoegd gezag. Dit stelde de overheid in om onze bodemkwaliteit te beschermen en grondstromen te kunnen traceren. Deed je dat niet dan was dat tot eind 2023 een administratieve overtreding. 

Vanaf 1 januari verandert dit. Meld je niet dan mag je niet toepassen. Bij een overtreding kan dit betekenen dat je de toepassing moet terugdraaien. Dit geldt als een economisch delict, met een bijbehorende zware sanctie.

Kalenderweek voor melden

Aan de andere kant krijg je meer tijd. De termijn van vijf werkdagen die in de huidige regelgeving geldt verandert in een kalenderweek. Dit betekent dat je geen rekening meer hoeft te houden met feestdagen. Verder blijf je verplicht om het werk een week voor uitvoering te melden.

Tabel met wijzigingen melden grond en bagger, 2024

Alle meldingen gaan via het DSO omgevingswet

Voor de nieuwe Omgevingswet heb je E-herkenning nodig. Regel dat op tijd wanneer je die niet hebt!

Helaas zijn nog niet alle functionaliteiten zoals de bodemkwaliteitskaarten direct vanaf januari beschikbaar in de online Omgevingswet. Daar werken ze nog aan. Deze moet je daardoor eerst nog apart toevoegen.

Overzicht regels per 2024

In de tabel staan alle oude en nieuwe regels, inclusief het overzicht waar je dit moet melden en welke verplichtingen er gelden. Een paar belangrijke licht ik eruit. 

  • Het toepassen van schone grond of bagger blijft vrijgesteld van de meldplicht als het gaat om een partij van minder dan 50 kubieke meter.  
  • Tijdelijke uitname, onderhoudsbaggerwerk waarbij de bagger op het nabijgelegen perceel wordt gelegd en toepassingen binnen dezelfde landbouwpercelen van een agrariĆ«r blijven ook vrijgesteld van de meldplicht. 
  • Uitgenomen bagger mag zelfs in een straal van tien kilometer worden toegepast.
  • Voor toepassingen van schone grond in partijen die groter zijn dan 50 kubieke meter kan worden volstaan met een melding. 
  • Voor de klassen wonen en industrie moet per partij naast de melding ook informatie (partijkeuring, hoeveelheid) worden aangeleverd.
  • Voor bagger veranderen de benamingen van de kwaliteitsklassen. Tot nu toe wordt baggerkwaliteit aangeduid als schoon, klasse A en B en verontreinigd. Dat verandert in schoon, licht , matig en sterk verontreinigd.

Graven ook melden?

Onder de Omgevingswet is graven in grond tot en met klasse industrie een milieubelastende activiteit die is opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Onder deze activiteit vallen ook het zeven van uitkomende grond, de tijdelijke opslag van grond buiten de werklocatie en het terugplaatsen van de grond op de locatie van de werkzaamheden. 

Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om een kalenderweek voor het uitvoeren van deze graafwerkzaamheden, waarbij meer dan 25 kubieke meter grond wordt uitgegraven, informatie aan te leveren via het DSO. Deze informatie heeft betrekking op de locatie en de duur van de activiteit. Ook moet informatie over de bodemkwaliteit worden aangeleverd. Onder de huidige regelgeving is het ook verplicht om deze informatie beschikbaar te hebben, maar het vooraf indienen is nieuw.

Je hoeft geen informatie toe te sturen wanneer het gaat om tijdelijke uitname. Ook wanneer de graafwerkzaamheden al onderdeel uitmaken van een vergunning is het niet nodig een aparte melding te doen. Bij spoedreparaties van vitale ondergrondse infrastructuur mag de informatie achteraf worden ingediend.

Vragen en opmerkingen

Vanaf januari gaat het Bodemloket van Bodem+ over in het IPLO (Informatiepunt Leefomgeving) van de overheid. Het  IPLO  is de helpdesk voor alle vragen en klachten over de Omgevingswet (www.iplo.nl).

De invoering van de Omgevingswet stelde de overheid de afgelopen jaren meerdere keren uit, omdat het vergunningensysteem er nog niet klaar voor was. Ook vanaf 1 januari 2024 gaan we waarschijnlijk nog de nodige hobbels tegenkomen. Cumela, collega-brancheorganisaties en zelfs omgevingsdiensten hebben hun zorgen geuit over de overgang naar het nieuwe systeem. We houden de ontwikkelingen dan ook scherp in de gaten!

Oefen met de Omgevingswet

Je kunt je voorbereiden op alle wijzigingen door alvast te oefenen in de oefenomgeving die via de website van het  DSO  is te bereiken. Goed om te weten is dat alle meldingen die voor 1 januari zijn gedaan nog onder het oude systeem vallen.